На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне ас. инж. Милена Мидева-Димитрова доц. д-р инж. Ради Ганев ас. инж. Йордан Велинов
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни
ЦЕНКО ДИМИТРОВ ЦЕНКОВ
Лични данни
Научно звание

професор

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон/ факс

(+359 2) 80 29 130/ 80 29 101

e-mail

zenkov@vsu.bg

Образование
1981 – 1985

ВИАС

Научна специалност

02.16.01 Обща, висша и приложна геодезия

Степен

доктор

1963 – 1968

ВИАС

Специалност

Геодезия, фотограметрия и картография

Степен

магистър

Професионална реализация
2005 - ....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Зам.-Ректор по НД и С

2005 - ....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Професор

2002 - 2005

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Гост - доцент

1988 - 2005

БАН

 

Старши научен сътрудник ІІ ст.

1969 – 1988

БАН

 

Научен сътрудник

Научни интереси

Геодезия, геодинамика, математическа статистика

Членство в професионални организации

Научно-технически съюзи

Съюз на учените в България

Водени лекционни курсове

ССС-7. Геодезия

САСС-9. Геодезия и кадастър

А-25. Геодезия

ССС-2.5. Геодезия и кадастър

СДС-2.5. Геодезия

ССС-И.2.1. Инженерна геодезия

Учебни пособия

Ценков Ц., Д. Димитров, Геодезия, 2005

Ценков Ц., С. Милошев, Й. Велинов. Ръководство за упражнения по геодезия, С., 2008

Публикации

120 научни публикации

Специализации

Армения, 1980

Германия 1990, 1996, 2001


 

460 0.133