Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Тодор Георгиев доц. д-р инж. Димо Кисов доц. д-р инж. Веселин Славчев доц. д-р инж. Борислав Даалов гл. ас. д-р инж. Иван Иванчев проф. д-р инж. Тотю Даалов доц. д-р инж. Георги Георгиев ас. инж. Станислав Цветков ас. д-р инж. Станислав Рачев ас. инж. Венцислав Йорданов Строителни конструкции
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГРАДЕВ
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 151

e-mail

 

Образование
1989 г.

ВСУ “Л. Каравелов”

специалност

02.15.04 “Строителни конструкции”

Степен

Доцент

1984 г.

КИПП “Главпроект”

специалност

02.15.04 “Строителни конструкции”

Степен

Ст.н. сътрудник ІІ степен

1983 г.

ВИАС

специалност

02.15.04 “Строителни конструкции”

Степен

Доктор

1957 г. - 1963 г.

ВИАС

Специалност:

Промишлено и гражданско строителство

Степен

магистър

Професионална реализация
2004 г.

ВСУ “Любен Каравелов” – доцент

1999 г. - 2003 г.

Посланик РБългария в Алжир

1995 г. - 1999 г.

Кмет на р-н Лозенец, Столична община

1989 г. - 1995 г.

ВСУ “Л. Каравелов” – доцент

1981 г. – 1989 г.

КИПП “Главпроект”, главен инженер на Дирекция

1976 г. – 1980 г.

Мароко, Министерство на земеделието, експерт

1967 г. - 1976 г.

НИГА “секция Сеизмична механика” науч. сътр. в КИПП “Главпроект”, научен сътрудник

1964 г. – 1967 г.

ЗСК “Кремиковци” старши конструктор

Научни интереси

Предварително напрегнати конструкции, Стоманобетонни конструкции в земетръсни условия; Сглобяеми сгради.

Членство в професионални организации

Съюз на конструкторите в България

Водени лекционни курсове

1989 г. - 1999 г. ВСУ “Л. Каравелов”

Стоманобетон

Стоманобетонни конструкции

Противоземетръсно строителство

Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции

2004 г. – ВСУ “Л. Каравелов”

ССС-34. Стоманобетонни конструкции

МАГ-СК-И-2.7. Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции

Учебни пособия

Методи за статическо изчисляване на многоетажни диафрагми с отвори при хоризонтално натоварване ДИ “Техника” 1979 г.

Якостни и деформационни характеристики на съединенията в едропанелните сгради Изд.център “Строителство и архитектура” 1987 г.

Жилищни клетки – приемни структури ДИ “Техника” 1978 г.

Публикации

20 научни публикации

Специализации

1972 г. - Технически университет гр. Лиеж, Белгия и Лаборатория “Маньел” гр. Ганд, Белгия

1983 г. - Научно-изследователски институт “Сен Реми ле Шеврьоз” гр. Париж, Франция

1984 г. - Изследователски строителен център гр. Брюксел, Белгия


 

473 0.157