en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева ас. арх. Владимир Дамянов Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ ВЕЛИНОВ
Лични данни
Научно звание

редовен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

 

e-mail

andreiv@abv.bg

  Образование  
1997 – 2003

ВИАС - София

Специалност

Архитектура

Степен

магистър

Професионална реализация
2008 - до днес

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Редовен асистент

2007 - до днес

„Дот Архитектура” ООД

 

Архитект, Управител

2004 – 2008

Макт Инженеринг / Мактер

 

Архитект

2003 - 2004

Архитектурно бюро Ани Чобанова

 

Архитект

2002 – 2003

„АТА АРХ” ООД

 

Проектант

Научни интереси

Проектиране, строителство, жилищна архитектура

Членство в професионални организации

Камара на архитектите в България

Водени занятия

А-22. Жилищни сгради I - упражнения

А-31. Обществени сгради I - упражнения

А-47. Архитектурно проектиране VII - интериор І жилищни сгради - упражнения

А-84. Архитектурно проектиране XV - интериор ІІ обществени сгради - упражнения

Публикации

Десетки реализирани проекти в жилищната и обществена архитектура


 

286 0.245