Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов доц. д-р инж. Христина Заякова доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Андрей Михайлов ас. инж. Владислава Гогова-Илиева ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

доц. д-р инж. Иванов


Георги Петров Иванов
  
Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 172

e-mail

givanov@vsu.bg

Образование
1981 – 1985

Московски инженерно-строителен институт, Москва

Научна специалност

Автоматизация на технологични процеси в строителството

Степен

доктор

1968 – 1969

Висш инженерно строителен институт, София

1969 - 1973

Московски инженерно-строителен институт, Москва

Специалност

Комплексна механизация и автоматизация на технологични процеси в строителството

Степен

магистър

Професионална реализация
2009 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ръководител катедра

2000 – 2001

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ректор

1991 - .....

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент по научна специалност “Автоматизация на технологични процеси в строителството”

1982 - 1991

ВН ВСУ „Бл. Иванов”

 

Главен асистент

1979 – 1982

ВН ВСУ „Бл. Иванов”

 

Хоноруван преподавател

1978 - 1979

Строителни войски

 

Офицер

1977 - 1978

Школа за запасни офицери

 

Школник

1977 -1982

КНИПИОИУС

 

Научен сътрудник

1973 - 1977

Московски инженерно строителен институт, Москва

 

Редовен аспирант

Научни интереси  

Комплексна механизация и автоматизация на технологични процеси в строителството. Строителни машини и експлоатация на строителната механизация. Проектиране и технология на изграждане на инженерни инсталации в сгради – електрически, отоплителни, вентилационни, климатични, газови.

Водени лекционни курсове

ССС-10. Строителни машини

ССС-26. Инженерни инсталации

САСС-30. Сградни инсталации

ССС-4.5. Строителни машини

ССС-5.1. Технология на довършителни и инсталационни работи

СДС-3.3. Инсталационни работи в сгради

СДС-4.5. Строителни машини

Публикации

86 научни публикации

Специализации

НТС – София Автоматизация на технологични процеси на база микрокомпютърна техника.

Московски инженерно строителен институт – Роботизация в строителството

 

502 0.394