en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обслужващи звена Отдел „Финансово-счетоводен” (ФС) Отдел "Обща администрация" (ОА) Отдел "Специализирана aдминистрация" (СА) Отдел “Експлоатация и поддържане” (ЕП) Отдел "Студентски общежития и стол"
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Отдел "Експлоатация и поддръжка"

 

Отдел "Експлоатация и поддръжка"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
1Ръководител отдел
инж. Петър Лозанов Петров
80 29 137eip@vsu.bg

 

Вътрешни правила за отдаване под наем на имоти - публична държавна собственост

Отдаване на помещения под наем, търгове, обяви.

 

 

257 0.542