Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател

 

биографии


НЕДЯЛКО ГЕОРГИЕВ ГОРОЛОМОВ

Декан на Архитектурен факултет


Лични данни
Научно звание

доцент

Научна степен

доктор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 122

e-mail

nedgor@vsu.bg

  Образование  
1982 – 1985

Технически университет - София

Научна специалност

01.01.05 “Диференциални уравнения”

Степен

доктор

1963 – 1968

СУ “Климент Охридски” - София

Специалност

Математика

Степен

магистър

  Професионална реализация
2008  - ...

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Декан на Архитектурен факултет

2001 - 2008

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Доцент по информатика и ръководител учебен изчислителен център

1998 - 2001

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Ръководител катедра: ”Математика и информатика”

1984 - 1998

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент и началник учебен изчислителен център

1975 – 2003

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Главен асистент

1972 – 1975

ЕИЦ “Витоша”

 

Началник отдел

1970 - 1972

ЕИЦ “Витоша”

 

Програмист

1968 – 1969

"Техникум по облекло”

 

Преподавател по математика

Научни интереси  

Информатика, числени методи, диференциални уравнения

Членство в професионални организации  

Съюз на математиците в България

Водени лекционни курсове

ССС-5. Информатика

САСС-И.2.1. CAD системи

ССС-Ф.1. Математика с MATLAB

МАГ-СК-И 1.4. Приложна математика

ССС-6. Дескриптивна геометрия

Числени методи и програмиране

Учебни пособия

Гороломов Н. Учебни записки по информатика”, 1999

Гороломов Н. Учебни записки по информатика”, 2004

Публикации  

30 научни публикации

Специализации    

1972 г. гр. Минск – Беларус – 2 мес.

1974 г. гр. Ростов на Дон – Русия – 2 мес.

1991 г. БАН – КЦИИТ – 3 мес.


 

239 0.508