en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател


 

биографии


МАРЧО ИВАНОВ МИНЕВ
Лични данни
Научно звание

професор

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

(+359 2) 80 29 154

Образование
1949 - 1954

Инженерно-строителен институт (ИСИ)

Специалност

Строително инженерство - конструкции

Степен

магистър

Професионална реализация
1983 - 2005

Научен ръководител на 10 специализанта и 13 докторанта

2001 - 2005

ВСУ “Л. Каравелов” – гост-професор в кат. “Строителни конструкции и архитектура”

1990 - 2001

ВВИСУ “Л. Каравелов” – хоноруван професор в кат. “Строителни конструкции”

1973 - 1990

ВНВИСУ “Ген. Бл. Иванов” – хоноруван доцент в кат. “Строителни конструкции”

1967 - 1973

ВНВИСУ “Ген. Бл. Иванов” – хоноруван асистент в кат. “Строителни конструкции”

1990 - 2001

ВИАС – професор в кат. “Масивни конструкции”

1975 - 1983

Зам. Ректор на ВИАС

1973 - 1990

ВИАС – доцент в кат. “Масивни конструкции”

1962 - 1973

ВИАС – асистент в кат. “Масивни конструкции”

1955 -1962

ИПП “Транспроект” – проектант

Научни интереси

Проектиране, строителство, поддържане и рехабилитация на мостове

Членство в професионални организации

Асоциация на инженерите по железен път

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Водени лекционни курсове

Маг–СК.12 Специални въпроси в мостовото строителство

Учебни пособия

- Инженерни съоръжения и конструкции - Техника , София, 1988 и 1998г.

- Ръководство за курсово проектиране на стоманобетонни мостове - ВИАС София 1989 –1999г.

- Методични указания по проектиране на мостове от обикновен и предварително напрегнат стоманобетон – ВИАС, 1981 – 1999г.

Публикации и изобретения

- 104 научни публикации

- 6 изобретения в областта на мостови конструкции и технологии

Специализации  

1965 - 1966 Белградска политехника – Югославия - “Предварително напрегнати мостове”


 

241 0.378

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...