en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Учебен план - УИП

Специалност "Управление на инвестиционни проекти"

Професионална квалификация: "мениджър на инвестиционни проекти",
Образователно-квалификационна степен "магистър след бакалавър"

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Инвестиционна дейност в строителството8 - 0 - 0текуща оценка 1 2
2Анализ и оценка на алтернативни решения в инвестиционните проекти8 - 4 - 0писмен изпит 1 курсова задача5
3Законова и нормативна уредба в строителството8 - 0 - 0текуща оценка 1 3
4Компютърни технологии І0 - 9 - 0текуща оценка 1 3
5Факултативна дисциплина0 - 8 - 0 1 2
6Стратегии в инвестиционното проектиране6 - 2 - 0писмен изпит 1 3
7Строително предприемачество6 - 2 - 0писмен изпит 1 курсова задача3
8Маркетинг в строителството6 - 2 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
9Организация на строителните инвестиционни проекти8 - 0 - 0 1 курсов проект4
10Факултативна дисциплина0 - 4 - 0текуща оценка 1 2
Общо часове аудиторна заетост: 8130
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
11Логистика в строителните инвестиционни проекти5 - 4 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
12Управление на финансовите ресурси6 - 4 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
13Организация и управление на персонала8 - 2 - 0писмен изпит 1 курсова задача4
14Нормативи на ЕС за качеството на строителството7 - 0 - 0текуща оценка 1 3
15Идентификация на риска и математически методи за анализ4 - 8 - 0писмен изпит 1 курсов проект5
16Стандартизация и производствен контрол на строителните предприятия7 - 0 - 0текуща оценка 1 2
17Организация на комуникациите4 - 0 - 0текуща оценка 1 2
18Контрол и оперативно ръководство на строителните инвестиционни проекти8 - 5 - 0писмен изпит 1 курсова задача3
19Компютърни технологии ІІ0 - 15 - 0текуща оценка 1 курсова задача4
20Избираема дисциплина8 - 0 - 0текуща оценка 1 3
Общо часове аудиторна заетост: 9533

Втори курс

 Трети семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
ДИПЛОМНА РАБОТА 1 15
Общо часове аудиторна заетост: 015

Избираеми дисциплини

Първи курс

 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
И-01Математико-статистически модели в управлението на инвестиционните проекти8 - 0 - 0текуща оценка 1 3
И-02Бизнес администриране и делово общуване8 - 0 - 0текуща оценка 1 3
И-03Кофражни системи и скелета8 - 0 - 0текуща оценка 1 3

Факултативни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Ф-1Западен език0 - 16 - 0 2

 

280 0.230