en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 Специализация "Технология на строителното производство"

  ПЪРВИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура* Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
1

Комплексна механизация и автоматизация на строителното производство

22 + 8 И   3
2

Материали и технологии за довършителни работи

15 + 8 И   3
3

Кофражни системи и скелета

15 + 8 ТО КЗ 4
4

Технологии за изграждане на сгради и съоръжения

23 + 15 И КП 6
5

Технологии за изграждане на транспортни съоръжения

23 + 15 И КП 6
6

Технологии за възстановяване и усилване на сгради и съоръжения

22 + 8 И КЗ 6
И.1

Избираема дисциплина 1

8 + 7 ТО   2
         
 

Обща аудиторна заетост, ч. – 197 ч.

128 + 69

 

30

 

 

 

 

 

  ВТОРИ СЕМЕСТЪР лекции, упражнения, изпитна процедура Курс. проекти и курс. задачи кредитни точки по Ects  
7

Производствено-техническа база в строителството

23 + 15 И КП 6
8

Изпълнение на зидани конструкции

8 + 7 И КЗ 5
9

Технология на изолационните работи

15 + 8 И

 

4
10

Технология на инсталационните работи

22 + 8 И

 

5
11

Изпитване на строителни материали и изделия

15 + 7 ТО

 

3
12

План за безопасност и здраве на строителен обект

15 + 7 ТО КП 3
И.2

Избираема дисциплина 2

8 + 7 ТО

 

2
И.3

Избираема дисциплина 3

8 + 7 ТО

 

2
 

 

 

 

 
 

Обща аудиторна заетост, ч. – 182 ч.

114 + 68

 

30
 
Дипломна работа (III сем.)
 

 

15
 

Л + У И - Общо брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с изпит.

Л + У Т - Общо брой часове лекции + упражнения. Дисциплината завършва с текуща оценка.

КП - курсов проект

КЗ - курсови задачи

 
 
СПИСЪК
НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
 
№ по ред Наименование на учебните дисциплини Аудиторна заетост Семестър Кредитни точки по ECTS
Общо, ч. от тях
лекции упр.
И.1.1

Комуникации и работа в екип

30 15 15 І сем. 2
И.1.2

Правна подготовка на строителния инженер

30 15 15 2
И.2.1

Информационни технологии в строителството

30 15 15 ІІ сем. 2
И.2.2

Изпълнение на дървени конструкции

30 15 15 2
И.2.3

Укрепване на дълбоки изкопи

30 15 15 2
И.3.1

Сухо строителство

30 15 15 2
И.3.2

Оценка на съответствието на строителните продукти

30 15 15 2
print Печат

 

221 0.111