en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Академичен календар

В момента текат:

18 септември 2017 - 5 януари 2018
Учебни занятия, зимен семестър, редовна форма на обучение

6 ноември 2017 - 23 февруари 2018
Дипломно проектиране, последен курс, специалност "Архитектура"

13 ноември 2017 - 23 февруари 2018
Дипломно проектиране, степен магистър след бакалавър, Строителен факултет

11 - 24 декември 2017
Учебни занятия с магистърска специалност "Опазване на недвижимото архитектурно наследство"

През следващите 30 дена предстоят:

26 декември 2017 - 3 януари 2018
Ваканция

3 - 5 януари 2018
Заверка на семестъра в архитектурния факултет, редовна форма на обучение, без последен курс САСС

8 януари - 2 февруари 2018
Редовна изпитна сесия, зимен семестър

А след днешна дата...

 

Целият календар:

2017

септември

18 септември 2017 - 5 януари 2018
Учебни занятия, зимен семестър, редовна форма на обучение

октомври

16 октомври - 10 ноември 2017
Учебни занятия, зимен семестър, задочна форма на обучение, бакалавър и магистър след средно образование

ноември

6 ноември 2017 - 23 февруари 2018
Дипломно проектиране, последен курс, специалност "Архитектура"

13 ноември 2017 - 23 февруари 2018
Дипломно проектиране, степен магистър след бакалавър, Строителен факултет

13 - 24 ноември 2017
Учебни занятия, зимен семестър, задочна форма на обучение, магистър след бакалавър

декември

11 - 24 декември 2017
Учебни занятия с магистърска специалност "Опазване на недвижимото архитектурно наследство"


26 декември 2017 - 3 януари 2018
Ваканция

2018

януари

3 - 5 януари 2018
Заверка на семестъра в архитектурния факултет, редовна форма на обучение, без последен курс САСС

8 януари - 2 февруари 2018
Редовна изпитна сесия, зимен семестър

15 януари - 9 февруари 2018
Учебни занятия, летен семестър, задочна форма на обучение, магистър след бакалавър

февруари

5 февруари - 16 март 2018
Учебни занятия, летен семестър, редовна форма на обучение, последна година

5 - 9 февруари 2018
Поправителна изпитна сесия, зимен семестър

12 февруари - 25 май 2018
Учебни занятия, летен семестър, редовна форма на обучение

12 - 23 февруари 2018
Учебни занятия, зимен семестър, задочна форма на обучение, магистър след бакалавър

март

19 март - 13 април 2018
Редовна изпитна сесия, летен семестър, последна година

април

10 - 22 април 2018
Учебни занятия, летен семестър, задочна форма на обучение, магистър след бакалавър

16 - 27 април 2018
Поправителна изпитна сесия, зимен семестър, последна година

май

7 - 18 май 2018
Предпроектни проучвания за специалност САСС

21 май - 20 юли 2018
Дипломно проектиране, последна година

28 май - 22 юни 2018
Редовна изпитна сесия, летен семестър

юни

4 - 16 юни 2018
Учебни занятия, летен семестър, задочна форма на обучение, магистър след бакалавър

25 юни - 13 юли 2018
Учебна практика в строителна фирма, III курс, ССС, СМ, СИ, СК, ТУС

25 - 29 юни 2018
Учебна практика по Архитектурни комплекси и ансамбли, специалност "Архитектура", IV курс

25 - 29 юни 2018
Учебна практика по История на балканската архитектура, специалност "Архитектура", III курс

25 - 29 юни 2018
Учебна практика по Рисуване, специалност "Архитектура" и САСС, I курс

25 - 29 юни 2018
Учебна практика по Геодезия, I курс, ССС, СМ, СИ, СК, ТУС

юли

2 - 6 юли 2018
Учебна практика по Геодезия, специалност "Архитектура" и САСС, I курс

2 - 6 юли 2018
Учебна практика по Градоустройство, специалност "Архитектура", III курс и IV курс "Архитектура" след САСС

9 - 13 юли 2018
Учебна практика Стаж в проектантски бюра, специалност "Архитектура", IV курс

9 - 13 юли 2018
Учебна практика по Сградостроителство, специалност "Архитектура" и САСС, I курс и IV курс "Архитектура" след САСС

16 - 27 юли 2018
Учебна практика Стаж в проектантски бюра, специалност "Архитектура", IV курс след САСС

16 - 27 юли 2018
Поправителна изпитна сесия, летен семестър

30 юли - 14 септември 2018
Ваканция

 

284 0.113