en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Академичен календар

В момента текат:

През следващите 30 дена предстоят:

Нама започващи дейности

А след днешна дата...

 

Целият календар:

2017

септември

18 септември 2017 - 5 януари 2018
Учебни занятия, зимен семестър, редовна форма на обучение

октомври

16 октомври - 10 ноември 2017
Учебни занятия, зимен семестър, задочна форма на обучение, бакалавър и магистър след средно образование

ноември

6 ноември 2017 - 23 февруари 2018
Дипломно проектиране, последен курс, специалност "Архитектура"

13 - 24 ноември 2017
Учебни занятия, зимен семестър, задочна форма на обучение, магистър след бакалавър

13 ноември 2017 - 23 февруари 2018
Дипломно проектиране, степен магистър след бакалавър, Строителен факултет

декември

11 - 24 декември 2017
Учебни занятия с магистърска специалност "Опазване на недвижимото архитектурно наследство"

26 декември 2017 - 3 януари 2018
Ваканция

2018

януари

3 - 5 януари 2018
Заверка на семестъра в архитектурния факултет, редовна форма на обучение, без последен курс САСС

8 януари - 2 февруари 2018
Редовна изпитна сесия, зимен семестър

15 януари - 9 февруари 2018
Учебни занятия, летен семестър, задочна форма на обучение, магистър след бакалавър

февруари

5 - 9 февруари 2018
Поправителна изпитна сесия, зимен семестър

5 февруари - 16 март 2018
Учебни занятия, летен семестър, редовна форма на обучение, последна година

12 - 23 февруари 2018
Учебни занятия, зимен семестър, задочна форма на обучение, магистър след бакалавър

12 февруари - 25 май 2018
Учебни занятия, летен семестър, редовна форма на обучение

март

12 - 23 март 2018
Присъствени занятия с магистърска специалност "Дизайн"

12 - 23 март 2018
Присъствени занятия с магистърска специалност "Урбанизъм"

19 март - 13 април 2018
Редовна изпитна сесия, летен семестър, последна година

април

10 - 22 април 2018
Учебни занятия, летен семестър, задочна форма на обучение, магистър след бакалавър, СК, ТУС, УИП

16 - 27 април 2018
Поправителна изпитна сесия, зимен семестър, последна година

16 - 27 април 2018
Учебни занятия с магистърска специалност "Опазване на недвижимото архитектурно наследство"

май

7 - 18 май 2018
Предпроектни проучвания за специалност САСС

21 май - 20 юли 2018
Дипломно проектиране, последна година

28 май - 22 юни 2018
Редовна изпитна сесия, летен семестър

юни

4 - 16 юни 2018
Учебни занятия, летен семестър, задочна форма на обучение, магистър след бакалавър

25 - 29 юни 2018
Учебна практика по Архитектурни комплекси и ансамбли, специалност "Архитектура", IV курс

25 - 29 юни 2018
Учебна практика по История на балканската архитектура, специалност "Архитектура", III курс

25 - 29 юни 2018
Учебна практика по Геодезия, I курс, ССС, СМ, СИ, СК, ТУС

25 - 29 юни 2018
Учебна практика по Рисуване, специалност "Архитектура" и САСС, I курс

25 юни - 13 юли 2018
Учебна практика в строителна фирма, III курс, ССС, СМ, СИ, СК, ТУС

юли

2 - 6 юли 2018
Учебна практика по Геодезия, специалност "Архитектура" и САСС, I курс

2 - 6 юли 2018
Учебна практика по Градоустройство, специалност "Архитектура", III курс и IV курс "Архитектура" след САСС

9 - 13 юли 2018
Учебна практика по Сградостроителство, специалност "Архитектура" и САСС, I курс и IV курс "Архитектура" след САСС

9 - 13 юли 2018
Учебна практика Стаж в проектантски бюра, специалност "Архитектура", IV курс

16 - 27 юли 2018
Поправителна изпитна сесия, летен семестър

16 - 27 юли 2018
Учебна практика Стаж в проектантски бюра, специалност "Архитектура", IV курс след САСС

30 юли - 14 септември 2018
Ваканция

 

377 0.151

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...