en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне ВСУ в медиите Други сайтове за ВСУ Обмен на хипервръзки
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Обмен на хипервръзки

Ако имате сайт и искате да сложим в Други сайтове за ВСУ хипервръзка към него, то сложете на Вашия сайт хипервръзка към VSU.BG (или на кирилица ВСУ.БГ) и съобщете адреса на Вашата страницата на site@vsu.bg.

Ето едно предложение за банер:

Висше строително училище
"Любен Каравелов"

години опит в обучение
на кадри за строителството

Големината на логото, шрифта и на целия банер, както и цветовете и други ефекти, може да промените според стила на своя сайт.

HTML кодът на този банер е:


<div style="text-align: center; width: 400px;">
<a style="display: inline-block; background-color: #fff; padding: 0.5em; width: 100%;" href="http://www.vsu.bg">
<img style="float: left; height: 7em;" src="https://www.vsu.bg/images/VSU-logo-2.svg" alt=""> 
Висше строително училище<br> „Любен Каравелов“<br>
<script type="text/javascript">
var today = new Date(); 
var birthDate = new Date("18 October 1938"); 
var age = today.getFullYear() - birthDate.getFullYear(); 
document.write(age);</script> години опит в обучение<br> на кадри за строителството </a></div>

 

338 0.286

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...