Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Научен семинар Архитектурна секция Инженерна секция
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Текуща работа в Архитектурния факултет по проектите от Научния план на ВСУ през 2014 г.

На 5-ти ноември от 9:00 часа в зала 203 на 2-ри корпус се проведе семинар на Архитектурната секция, на който се представи текущата работа по проектите от Научния план на ВСУ през 2014 г. Семинарът бе отворен за присъствие на преподаватели, докторанти, студенти и външни гости.

На семинара се обсъдиха следните девет презентации:
1. (сигн. 15/2014) Теоретично изследване и анализ на развитието на законодателната рамка в областта на териториалното устройство, градоустройството, инвестиционното проектиране и строителството (година 1-ва от 1)
ръководител и презентатор: доц. арх. Борислав Борисов

2. (сигн. 16/2014) Градоустройствен анализ, специализирано проучване и изработване на теоретична концепция – хипотеза за развитие на източната ос на главния градски център на гр. София (година 1-ва от 1)
ръководител и презентатор: доц. арх. Борислав Борисов

3. (сигн. 06/2014) Иновативни методи за създаване на тансегрити структури за приложение в архитектурата и строителството на сгради и съоръжения (година 1-ва от 2)
ръководител: доц. Веселин Кънчев
презентатор: гл. ас. арх. Юлия Илиева

4. (сигн. 07/2014) Разработване и експериментиране на тестова система за обучение и проверка на знания (година 1-ва от 1)
ръководител и презентатор: доц. Александра Иванова

5. (сигн. 05/2013) Солун-София. Сравнително изследване на паметници на архитектурата през Античността и Средновековието (година 2-ра от 3)
ръководител и презентатор: доц. Валентина Върбанова

6. (сигн. 06/2013) Метод за предизвикване на психически комфорт с архитектурно-строителни средства (година 2-ра от 2)
ръководител: доц. арх. Людмила Александрова
презентатор: гл. ас. арх.  Пламен Генов

7. (сигн. 07/2013) Цифровизиране на елементи, детайли и орнаменти от български възрожденски сгради (година 2-ра от 3)
ръководител: доц. арх. Борислав Борисов
презентатор: ас. арх. орислав Козарев

8. (сигн. 08/2013) Изследване на развитието на обществено - рекреационните функции в архитектурата на конните спортни бази (година 2-ра от 2)
ръководител: доц. арх. Борислав Борисов
презентатор: гл. ас. арх. Елена Динева-Василева

9. (сигн. 09/2013) Изследване на комуникационните пространства в обществените сгради” (година 2-ра от 2)
ръководител: доц. арх. Валентина Върбанова
презентатор: гл. ас. арх. Атанас Колев Василев

 

 

336 0.210