Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Въведение Учебен план Анотации на учебните дисциплини
Затваряне Магистър след бакалавър Строителни конструкции Технология на строителното производство Управление на инвестиционни проекти Технология и управление на строителството
Затваряне Магистърски програми Строителство на сгради и съоръжения Архитектура Опазване на архитектурното наследство Дизайн Урбанизъм
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Учебен план на специализация "Строителни конструкции"

Специалност "Строителни конструкции"

Професионална квалификация: "строителен инженер - конструктор",
Образователно-квалификационна степен "магистър след бакалавър"

Задължителни дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
1Стоманени конструкции – развитие на теорията и практиката60 - 0 - 0писмен изпит 4
2Стоманобетон - развитие на теорията и практиката60 - 0 - 0писмен изпит 4
3Метод на крайните елементи в строителната механика30 - 15 - 0писмен изпит 4 курсова задача3
3Метод на крайните елементи в строителната механика30 - 15 - 0писмен изпит 3
4Комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции45 - 0 - 0писмен изпит 3
5Съвременни компютърни изчислителни методи в строително-конструктивното проектиране30 - 30 - 0писмен изпит 5
6Антисеизмично проектиране на сгради и съоръжения30 - 30 - 0писмен изпит 5
7Избираема дисциплина 1 - група 115 - 30 - 0текуща оценка 3
8Избираема дисциплина 2 - група 115 - 30 - 0текуща оценка 3
Общо часове аудиторна заетост: 46533
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
9Специални метални конструкции30 - 15 - 0текуща оценка 1 курсова задача3
10Специални стоманобетонни конструкции45 - 30 - 0писмен изпит 6
11Технология на изграждане на сложни сгради и съоръжения30 - 0 - 0писмен изпит 2
12Специални въпроси в мостовото строителство60 - 15 - 0писмен изпит 6
13Експериментално изследване и обследване на строителни конструкции30 - 30 - 0писмен изпит 4
14Избираема дисциплина 3 - група 215 - 30 - 0текуща оценка 3
15Избираема дисциплина 4 - група 215 - 30 - 0текуща оценка 3
Общо часове аудиторна заетост: 37527

Избираеми дисциплини

Първи курс

 Първи семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 1
И-01 Архитектура на сгради и съоръжения15 - 30 - 0текуща оценка 3
И-02 Зидани конструкции15 - 30 - 0текуща оценка 3
И-03 Конструкционни и изолационни материали15 - 30 - 0текуща оценка 3
И-04 Приложна математика15 - 30 - 0текуща оценка 3
И-05 Дървени конструкции15 - 30 - 0текуща оценка 3
 Втори семестърЛекции, упражнения, практикаИзпитна процедураКурс. проект, курс. задачаКредитни точки по ECTS
Група избираеми дисциплини 2
И-06 Специални методи на фундиране15 - 30 - 0текуща оценка 3
И-07 Строително предприемачество15 - 30 - 0текуща оценка 3
И-08 Възстановяване и усилване на метални конструкции15 - 30 - 0текуща оценка 3
И-09 Възстановяване и усилване на стоманобетонни конструкции15 - 30 - 0текуща оценка 3

 

464 0.431

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...