Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Научен семинар Архитектурна секция Инженерна секция
Затваряне Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Селищните и манастирски храмове в Софийска епархия - типологични особености и синтез. Състояние и опазване.

На 28.11.2017 г.  от 14 часа в заседателната зала на ВСУ „Любен Каравелов“ се проведе научен семинар на Архитектурния факултет на тема:

 Селищните и манастирски храмове в Софийска епархия - типологични особености и синтез. Състояние и опазване.

 ПРОГРАМА   НА   СЕМИНАРА

  1. 14.00-14.10    Доц. д-р Благовеста Иванова. Селищните и манастирските храмове в Софийска епархия. Методи, подходи и класификация.
  2. 14.10—14.20    Доц. д-р арх. Валентина Върбанова. „Ролята на предварителните проучвания в дейностите по опазване на недвижимото архитектурно наследство“.
  3. 14.20—14.30    Арх. Ирина Дакова, докторант. „Устойчиво опазване чрез мониторинг на архитектурното наследство. Възможности за приложение с примери от селищните храмове в Софийска епархия“. pdf Презентация
  4. 14.30—14.40    Арх. Валентина Едрева. Типологични особености на местната строителна и художествена традиция в църковното строителство през ХІV-ХVІ в. в Западна България.
    pdf Презентация
  5. 14.40—14.50 Арх.    Елислава Пенкова. Проблеми на старото и ново строителство в Дивотинския манастир "Св. Троица".
  6. 14.50—15.00    Арх. София Лостова, докторант. „Промени в предназначението на някои култови сгради от Софийска епархия през първите десетилетия след Втората световна война“.

 

340 0.159