en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Учебен отдел Академичен календар Разпис на учебните занятия Графици за изпити Полезна информация Съобщения
Затваряне Административни отдели Учебен отдел Финансово-счетоводен отдел
Затваряне Структура и управление Общо събрание Академичен съвет Ректор Заместник ректори Ректорат Контролен съвет Административни отдели
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Факултети и катедри Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Графици за изпити

Редовно обучение

  1. График за семестриални изпити със студентите от I-ви курс
  2. График за семестриални изпити със студентите от II-ри курс
  3. График за семестриални изпити със студентите от III-ти курс
  4. График за семестриални изпити със студентите от IV-ти курс
  5. График за семестриални изпити със студентите от V-ти курс

 

Задочно обучение

  1. График за семестриални изпити

 

 

 

 

313 0.110