bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Конкурси от 2016 г. Проекти от 2016 г.
Close Архив проекти по НИС на ВСУ НИС 2017 г. НИС 2016 г. НИС 2015 г. НИС 2014 г. НИС 2013 г. НИС 2012 г. НИС 2011 г.
Close Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

Проекти, влезли в научния план на ВСУ през 2016 г.

1. (сигн. 01/2016) Аналитични и числени методи за решаване на статически неопределими комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции при кинематични смущения и предварително напрягане, с отчитане на реологичните свойства и обемни изменения на бетона (3 год.)
ръководител: проф. д-р инж. Дончо Партов
риоритетно направление - Теоретична, приложна и изчислителна механика.

2. (сигн. 02/2016) Изследване поведението на стоманени и стоманобетонни конструктивни възли подложени на динамични въздействия (3 год.)
ръководител: проф. дн инж. Константин Казаков
риоритетно направление - Теоретична, приложна и изчислителна механика.

3. (сигн. 03/2016) Обследване на укрепителни стени и пилотни фундаменти на действието на статични и динамични товари (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Христина Заякова
приоритетно направление - Теоретична, приложна и изчислителна механика.

4. (сигн. 04/2016) Оценка на влиянието на групи фактори върху качеството на набъбващи покрития, положени върху стоманени конструкции (2 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов
риоритетно направление - Материали, технологии и мениджмънт в строителството.

5. (сигн. 05/2016) Интегриране на възобновяеми енергийни източници в сградната обвивка (3 год.)
ръководител: доц. д-р инж. Борислав Даалов
приоритетно направление - Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството.

6. (сигн. 06/2016) Конструиране на интерактивна художествена изложба-ракурси към градската среда  (1 год.)
ръководител: доц. д-р Александра Иванова

7. (сигн. 07/2016) Актуални архитектурно-конструктивни решения на аграрните сгради  (2 год.)
ръководител: доц. д-р арх. Борислава Манчева- Велкова (Вижте снимки тук, тук и тук)
приоритетно направление - Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството.

8. (сигн. 08/2016) Устройствена конверсия на бившите селскостопански дворове в нови агростопански комплекси (2 год.)
ръководител: доц. д-р арх Димитър Власарев
приоритетно направление - Устойчиво развитие в архитектурата и градоустройството.

9. (сигн. 09/2016) Селищните и манастирски храмове в Софийска епархия - типологични особености и синтез. Състояние и опазване (3 год.)
ръководител: доц. д-р Благовеста Иванова
риоритетно направление - Архитектурно наследство и синтез.

 

403 1.180

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...