На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Графици за изпити

Поправителна изпитна сесия от 05.02 до 09.02.2018г.

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” - с преподаване на български език - стар файл - 12:41  2 февруари 2018 1

Степен “магистър”, специалност „Архитектура” - 10:53  1 февруари 2018

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” - стар файл - 10:56  1 февруари 2018

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” - с преподаване на английски език - стар файл - 10:55  1 февруари 2018

----
1 Час и дата на последната промяна на файла.

Редовна изпитна сесия от 08.01 до 02.02.2018г.

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” - с преподаване на български език - стар файл - 10:38 12 януари 2018

Степен “магистър”, специалност „Архитектура” - стар файл - 10:39 12 януари 2018

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” - стар файл - 11:11  5 януари 2018

Степен “бакалавър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” - с преподаване на английски език - стар файл -  9:58  5 януари 2018

Годишни графици за изпити

Редовно и задочно обучение след средно образование

ОКС "бакалавър", специалности: ССС, СИ и СМ - 16:30  8 ноември 2017

ОКС "бакалавър", специалност САСС - 16:32  8 ноември 2017
Изпитните дати за спец. САСС са синхронизирани със спец. ССС и Архитектура

ОКС "магистър", специалност Архитектура

Магистърски програми задочно обучение след бакалавър

ОКС "магистър" след "бакалавър" - специализация "Строителни конструкции" - стар файл - 15:29  5 декември 2017

Няма качен файл

ОКС "магистър" след "бакалавър" - специализация "Управление на инвестиционни проекти" - 15:29  5 декември 2017

ОКС "магистър" след "бакалавър" - специализация "Технология и управление на строителството" - стар файл - 15:30  5 декември 2017

 

 

 

509 0.265