en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Графици за изпити

Редовно обучение

  1. График за семестриални изпити със студентите от I-ви курс
  2. График за семестриални изпити със студентите от II-ри курс
  3. График за семестриални изпити със студентите от III-ти курс
  4. График за семестриални изпити със студентите от IV-ти курс
  5. График за семестриални изпити със студентите от V-ти курс

 

Задочно обучение

  1. График за семестриални изпити

 

 

 

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

388 0.242