На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Графици за изпити

Редовна сесия

от 7.01 до 25.01.2019 г.

ОСК "бакалавър", специалност „ССС” -  7:36:42 21 декември 2018 1

ОСК “магистър”, специалност „Архитектура” -  7:37:26 21 декември 2018

ОСК “бакалавър”, специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения” - 2 и 3 курс -  7:38:17 21 декември 2018

ОСК “бакалавър”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” - с преподаване на английски език -  7:38:47 21 декември 2018

----
1 Час и дата на последната промяна на файла.

Поправителна сесия

от 1.10 до 12.10.2018 г.

КС "бакалавър", специалност „ССС" - стар файл - 15:49:42 17 септември 2018

ОСК “бакалавър”, специалност „САСС” - стар файл - 15:55:15 17 септември 2018

ОСК “магистър”, специалност „Архитектура” - стар файл - 15:55:53 17 септември 2018

Годишни графици за изпити

Редовно и задочно обучение след средно образование

ОКС "бакалавър", специалности: ССС, СИ и СМ - 12:18:06  4 декември 2018

ОКС "магистър", специалност Архитектура и САСС - 17:03:54 18 септември 2018

Магистърски програми задочно обучение след бакалавър

ОКС "магистър" след "бакалавър", специалност "Опазване на архитектурно наследство" - стар файл - 11:41:24  8 юни 2018

ОКС "магистър" след "бакалавър", специалност "Строителни конструкции" - 15:59:42 27 ноември 2018

ОКС "магистър" след "бакалавър", специалност "Управление на инвестиционни проекти" - стар файл - 16:22:06 21 май 2018

ОКС "магистър" след "бакалавър" - специалност "Технология и управление на строителството" - стар файл - 16:28:19 21 май 2018

 

 

 

8 0.004