en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Графици за изпити

Редовно обучение

  1. График за семестриални изпити със студентите от I-ви курс
  2. График за семестриални изпити със студентите от II-ри курс
  3. График за семестриални изпити със студентите от III-ти курс
  4. График за семестриални изпити със студентите от IV-ти курс
  5. График за семестриални изпити със студентите от V-ти курс

 

Задочно обучение

  1. График за семестриални изпити

 

 

 

 

14 0.003