en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Център за професионално обучение Десетгодишен юбилей Първият инженер от ЦПО Предстоящи курсове Специалности към ЦПО Преподаватели Закони и правилници Референции Галерии със снимки Съобщения
Затваряне Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Първият инженер от ЦПО

„Нема да се фалимо, оно се види и само се фали“ ( шопски фолклор)

На всички, които отварят страницата на нашия Център предлагаме да се запознаят с една кратка история с думи и факти за един амбициозен, упорит, изключително трудолюбив, коректен и обикновен човек.

В средата на месец септември 2010 година в Центъра се яви млад, тъмнокос и широкоплещест човек, който представи документите на трима кандидати за записване в курс „Строителен техник“ , а един от тях бе самият той – Светослав Атанасов!

Завършил с отличие средното си образование в „Образцово ЕСПУ с праподаване на чужди езици „Гео Милев“ гр.Русе, с 2 висши образования по медицина и фармацефтика , но …. предпочел да работи като строител.

Осъзнал необходимостта от компетентни знания за строителството решил да се учи и да подготви свои кадри за технически ръководители в своята фирма.

С отговорност и постоянство през 2011 година той завърши курс в ЦПО с „Отличен“ и придоби нова професия „Строителен техник“ , но това се оказа недостатъчно и заедно с по-младия си колега продължиха във висшия курс на ВСУ „Л.Каравелов“ задочно обучение.

2017г. се оказа щастлива за станалия вече инженер Светослав Атанасов, но мечтите нямат край! От есента продължи „изкачването“ на научните върхове за придобиване на степен „магистър“ !

На него и на останалите 17 преминали обучение в ЦПО и продължаващи във висшия курс – здраве , упоритост и успех!

Запознайте се!

Това е той - Светльо!

инж. Св.Атанасов

инж. Св.Атанасов

От тук  започнах

От тук започнах

Доволство от постигнатото

Доволство от постигнатото

Радост за всички

Радост за всички

За 7 години - Свидетелство и Диплома

За 7 години - Свидетелство и Диплома!
Щастливец !

 

383 0.343

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...