Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Стратегии за търсене на стаж и работа Подготовка за интервю Как се пише автобиография? Как да търсим работа?
Затваряне Център за информация и кариера Реализация Предложения за работа Стратегии за търсене на стаж и работа
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Как да търсим работа?

Близо 1/3 от живота ни преминава в работа. През това време няколко пъти сменяме работното си място. Как да намерим работа, която да ни удовлетворява и мотивира? Какво да направим, за да я получим?

 

Успехът в намирането на подходяща работа зависи преди всичко от добрата информираност, реалната самооценка и конкурентните качества, които притежаваме.

Когато търсим работа, ние съпоставяме това, което искаме и можем, с предложенията на пазара на труда.

 

Важно е да знаем какво се случва на него, дори ако в момента имаме работа. Това ще ни помогне да сме по-добре подготвени за новите изисквания и условия и да успеем да се адаптираме към тях.

 

Пазарът на труда е подобен на всеки друг – на него се търси и предлага работна сила. Купувачът – работодател иска да наеме най-подходящия кандидат на най-добра цена, а Вие трябва да го убедите, че Вашите знания, умения и идеи ще бъдат ценна инвестиция за компанията.

 

Вашите цели

 

Най - важният и най-трудният въпрос, когато започвате да търсите работа, е какво искате?

Каква работа всъщност търсите?

 

Готови ли сте да приемете предизвикателствата на нова сфера за развитие и изява или предпочитате работа, в която имате опит и с която сте запознати – дори и само любителски? Какво най-много обичате да правите? Опишете за себе си работата, за която мечтаете.

Каква работна среда и условия на труд предпочитате?

Динамична или спокойна?

Сред много хора, в малък екип, индивидуално?

Работа на пълен работен ден или с гъвкава заетост?

В голяма компания, обществена институция или малка фирма?

С фиксирано заплащане или на хонорар/процент?

Имате ли нагласа за командировки?

Научете повече за работата, която Ви интересува – какво е търсенето и предлагането на специалисти на пазара на труда, каква подготовка и умения е нужно да притежавате.

Вашите умения

 

Бъдете гъвкави и не подценявайте опита, който сте придобили на по-ниски позиции или на длъжности, които са в различна сфера. Помислете какви знания, умения и качества е развила у Вас всяка извършвана работа.

Помислете в какво сте най-добри и какво Ви се удава най-добре – с какво сте различни и уникални, какво искате и можете да правите.

Спомнете си факти, случки от живота и начинания, които илюстрират  Вашите силни страни:

  • лични качества;
  • практически умения;
  • специфични знания и интереси;
  • образование;
  • квалификация;
  • специализации и курсове;
  • опит;
  • постижения.

Избройте всички качества, които ви отличават от другите и биха били предимство при кандидатстването за дадена работа.

Отделете достатъчно време за описание на уменията и силните си страни, когато застанете пред работодател, не бива да очаквате той да открие вашето предимство - Вие трябва да му го покажете.

В процеса на търсене и намиране на работа, едно от най-важните неща е изготвянето на т. нар. портфолио. Това е комплект от документи, представяни от Вас на работодателите, пред които кандидатствате. Най-често то съдържа: автобиография, мотивационно писмо, дипломи и сертификати, препоръки.

Основен документ за кандидатстване за работа е автобиографията. Наричана още СV (от латинското Curriculum Vitae – описание на живота), тя има една основна цел – да Ви помогне да стигнете до желаната позиция.

Автобиографията представя стегнато и ясно факти – опит, умения и качества, които да доказват, че сте подходящ кандидат. Тя създава първото впечатление за Вас пред работодателя, затова е изключително важно да е добре обмислена, грамотно написана и прегледно оформена.

Много рядко автобиографията се използва самостоятелно. Част от портфолиото за кандидатстване за работа е и мотивационното писмо. Ако CV-то представлява логичната последователност на личните умения, знания и опит, то мотивационното писмо описва убеждението на кандидата, че той/тя отговаря на изискванията за съответната позиция.

Основната цел на мотивационното писмо е да убеди работодателя, че притежавате необходимите качества и умения и имате желание и готовност да заемете длъжността, за която кандидатствате. Често именно то е решаващо при избора кой кандидат да бъде поканен на интервю.

Едно добре обосновано мотивационнно писмо може да компенсира някои слаби страни в CV-то – недостатъчен трудов опит, липса на умения.

Препоръката е характеристика на кандидатстващия за работна позиция, направена от бивш работодател, мениджър от персонала на предприятието или от преподавател в университета.

Документът трябва да започва с името на автора и неговата длъжност. Той трябва да посочи по какъв повод познава човека, когото препоръчва, функцията на препоръчвания във фирмата, времето, през което са работили заедно.
Следват същинските оценки на кандидата.

Казаното в препоръката трябва да бъде подкрепено с факти или примери. Внимавайте обаче те да не направят характеристиката прекалено тежка. Добре е да се отбележат по-важните задачи, с които препоръчваният се е справил през посочения период. Това могат да са например участия в по-отговорни проекти, презентации на фирмата на важни форуми, евентуални награди.


Документът трябва да съдържа също отговор на въпроса - Защо служителят е напуснал фирмата, която го препоръчва? Желателно е авторът на препоръката да посочи също за какви длъжности е подходящ кандидатът. Завършва се с името и подписа на пишещия, неговия телефон и адрес за контакт.

Препоръките не трябва да са дълги. Телеграфно кратките документи пък създават впечатлението за отбиване на номера. Според консултанти стандартната препоръка не бива да надхвърля една и половина машинописни страници.

 

 

379 0.214

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...