en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обща информация Еразъм Харта 2014-2020 Erasmus Policy Statement Офис Партньорски университети Обща организация Признаване на обучението Каталог на дисциплините Езикова подготовка Студентска мобилност и практики Преподавателска мобилност Мобилност на персонал
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Офис

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕРАЗЪМ ОФИС

 

Във Висшето строително училище „Любен Каравелов” програма “Еразъм” се администрира от сектор „Сътрудничество”, който се помещава в Ректората (административна сграда, ет. 3)

 

стая 35

тел/факс: 02/ 80 29 188

e-mail: intoffice.vsu@gmail.com

 

Нели Йорданова – Ръководител сектор „Сътрудничество” и координатор по програма “Еразъм”

 

 

 

 

210 0.111