bg

Logo

175 Suhodolska Street, 1373 Sofia, BULGARIA, Phone: +359 2 80 29 188, e-mail: vsu@vsu.bg

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

facebook  my.vsu.bg  Поща

Важна информация за български граждани

Финансово стимулиране на студенти - редовно обучение

От финансово стимулиране – еднократна стипендия равна на една семестриална такса могат да се възползват:

 1. Първокурсници, влезли с отличен успех
  Изискване – първокурсникът да има успех над отличен 5,50, изчислен като средноаритметична стойност от балообразуващите оценки, които за различните специалности са както следва:
  • за специалност „ССС“: оценката от матура по математика или по български език и литература или от изпита по математика.
  • за специалност „САСС“: оценката от матура по математика или по български език и литература или от изпита по математика и оценките от изпитите по рисуване.
  • за специалност „Архитектура“: оценката от матура по математика или от изпита по математика и оценките от изпитите по рисуване.
 2. Първокурсници, финалисти в състезанието „Аз мога да строя
 3. Студенти, с отличен успех – класирали се на първите три места за всяка специалност

Изискване: студентът да е взел всичките изпити на редовните сесии и да е показал общ успех не по-нисък от отличен (5,50).

 

 

Support: vsu@vsu.bg

Updates: site@vsu.bg