en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Важна информация за български граждани

Финансово стимулиране
Предварителен прием
Приемни изпити
Документи и срокове
Кандидатстудентски курсове
Такси за обучение
 

Финансово стимулиране на студенти - редовно обучение

От финансово стимулиране – еднократна стипендия равна на една семестриална такса могат да се възползват:

 1. Първокурсници, влезли с отличен успех
  Изискване – първокурсникът да има успех над отличен 5,50, изчислен като средноаритме- тична стойност от балообразуващите оценки, които за различните специалности са както следва:
  • за специалност „ССС“, „СИ“ и „СМ“ , оценката от матурата или от изпита по математика, с която е влязъл кандидата.
  • за специалност „САСС“, оценката от матурата или от изпита по математика, с която е влязъл кандидата и оценките от изпитите по рисуване.
  • за специалност „Архитектура“, оценката от матурата по математика или от изпита по математика и оценките от изпитите по рисуване.
    
 2. Първокурсници, финалисти в състезанието „Аз мога да строя“

   
 3. Студенти, с отличен успех – класирали се на първите три места за всяка специалност

   

Изискване: студентът да е взел всичките изпити на редовните сесии и да е показал общ успех не по-нисък от отличен (5,50).

 

Предварителен прием

За уч. 2016/2017 г. ВСУ „Л. Каравелов” провежда за втори път!

Предварително записване при определени условия, коeто се превръща в окончателно след представяне на диплома с оценка от матура и заплащане на първата семестриална такса.

Предварителен прием се обявява в специалностите:

Приемни изпити

ВСУ „Л. Каравелов” ще проведе и изпити по МАТЕМАТИКА и РИСУВАНЕ в две сесии:

 • І сесия
  • математика - на 6 април 2016 г. от 9:00 до 12:00 часа;
  • рисуване 1 част - на 7  април 2016 г. от 8:00 до 11:00 часа;
  • рисуване 2 част - на 7 април 2016 г. от 13:00 до 16:00 часа.
 • ІІ сесия
  • математика - на 6 юли 2016 г. от 9:00 до 12:00 часа;
  • рисуване 1 част - на 12 юли 2016 г. от 8:00 до 11:00 часа;
  • рисуване 2 част - на 12 юли 2016 г. от 13:00 до 16:00 часа.
 • ІІІ сесия
  • математика - на 21 септември 2016 г. от 9:00 до 12:00 часа;
  • рисуване 1 част - на 20 септември 2016 г. от 8:00 до 11:00 часа;
  • рисуване 2 част - на 20 септември 2016 г. от 13:00 до 16:00 часа.

Документи и срокове

 • За предварителния прием:
  • в приемната на ВСУ, намираща се в сградата на Ректората, етаж 3 от 8:00 до 12:00  и от 12:30 до 16:30 ч. всеки делничен ден от 25 януари до 10 юни 2016 г. вкл. (без почивни дни);
  • чрез електронната поща от WEB сайта на училището от 25 януари 2016 г до 10 юни 2016 г. (включително).
 • За първа сесия:
  • в приемната на ВСУ, намираща се в сградата на Ректората, етаж 3 от 8:00 до 12:00  и от 12:30 до 16:30 ч. всеки делничен ден от 14 март до 01 април 2016 г. вкл.(без почивни дни);
  • в бюрата на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) и в бюрата на Национална асоциация за прием на студенти в страната, (НАПС) в срок от 22 февруари до 01 април 2016 г. (включително);
  • чрез електронната поща от WEB сайта на училището от 22 февруари 2016 г до 01 април 2016 г. (включително).
 • За втора сесия:
  • в приемната на ВСУ, намираща се в сградата на Ректората, етаж 3 от 8:00 до 12:00  и от 12:30 до 16:30 ч.  всеки делничен ден от 13 юни до 01 юли 2016 г. вкл. (без почивни дни);
  • в бюрата на ЦКПИ и в бюрата на НАПС, в срок до 01 юли 2016 г. (включително);
  • чрез електронната поща от WEB сайта на училището от 13 юни 2016 г до 01 юли 2016 г. (включително)./li>
 • За третата сесия:
  • в приемната на ВСУ, намираща се в сградата на Ректората, етаж 3 от 8:00 до 12:00  и от 12:30 до 16:30 ч.  всеки делничен ден до 16 септември 2016 г. вкл. (без почивни дни);
  • чрез електронната поща до 16 септември 2016 г. (включително).

Кандидатстудентски курсове по рисуване

ВСУ „Л. Каравелов организира курсове по рисуване.
По време на курса, както и преди конкурсните изпити на кандидат-студентите се предлагат за нощуване стаи в общежитията на ВСУ до изчерпване на свободните места.

В момента няма актуална информация за кандидетстудентски курсове.


Такси за обучение

Относно таксите за обучение щракнете тук.

 

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

288 1.797