bg

Logo

175 Suhodolska Street, 1373 Sofia, BULGARIA, Tel./ Fax: +359 2 80 29 188, 802 91 91, e-mail: vsu@vsu.bg

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

facebook  my.vsu.bg  Поща

Важна информация за български граждани

Важна информация за кандидат-студенти!!!

 

Във ВСУ „Л. Каравелов“ за учебната 2015/2016 г. се въвеждат условен прием и финансово стимулиране за студентите – редовно обучение!

 • Условният прием представлява предварително записване при определени условия, който се превръща в окончателен след представяне на диплома с оценка от матура и след заплащане на първата семестриална такса.
 • Финансовото стимулиране представлява еднократна стипендия от една семестриална такса.

Условен прием в специалностите

 1. Условно ще бъдат записани в специалността „ССС“ – редовно обучение до 100  кандидати, които:
  • имат последна годишна оценка по математика не по-ниска от добър (4,00);
  • или са финалисти от професионалните гимназии по строителство, участващи във финалното състезание „Аз мога да строя“.
 2. Условно ще бъдат записани в специалността „САСС“ – редовно обучение всички кандидати, които
  • са спечелили призово  (I, II или III) място в състезанието „Аз мога да строя
   • тези  оценки им се признават за оценки по рисуване само за тази специалност).
 3. За специалност „Архитектура“ условен прием не се предвижда.

Процедура по условния прием:

 1. За записване в условен прием кандидат-студентите попълват и изпращат по ел. поща priem2015@vsu.bg формуляр за условен прием (отделен за специалностите „ССС“ и „САСС“), както и документ за внесен депозит от 20,00 лв. Вижте страница Подаване на кандидатстудентски документи по ел. поща. Депозитът ще се приспадне  от първата семестриална такса, която се заплаща при окончателното записване.
 2. Формулярът за записване в условния прием може да се подава от 26.01.2015 г. до 12.06.2015 г.
 3. Всички записани условно кандидат-студенти ще получат потвърждение по ел. поща.
 4. За окончателен прием във ВСУ „Л. Каравелов“ е необходимо представяне на диплома за средно образование с оценка от матура по математика или български език и литература, както и документ за платена семестриална такса.
 5. Окончателното записване на кандидатите приети условно е възможно до 30.09.2015 г.
 6. Кандидат-студенти, подали документи след 30.09.2015 г. и такива в чиято диплома няма оценка от матура приемът е целогодишен и за тях се организира провеждането на приемен тест, а записването е за следващата учебна година.

 

 

Финансово стимулиране на студенти - редовно обучение

От финансово стимулиране – еднократна стипендия равна на една семестриална такса могат да се възползват:

 1. Първокурсници, влезли с отличен успех
  Изискване – първокурсникът да има успех над отличен 5,50, изчислен като средноаритметична стойност от балообразуващите оценки, които за различните специалности са както следва:
  • за специалност „ССС“: оценката от матура по математика или по български език и литература или от изпита по математика.
  • за специалност „САСС“: оценката от матура по математика или по български език и литература или от изпита по математика и оценките от изпитите по рисуване.
  • за специалност „Архитектура“: оценката от матура по математика или от изпита по математика и оценките от изпитите по рисуване.
 2. Първокурсници, финалисти в състезанието „Аз мога да строя
 3. Студенти, с отличен успех – класирали се на първите три места за всяка специалност

Изискване: студентът да е взел всичките изпити на редовните сесии и да е показал общ успех не по-нисък от отличен (5,50).

 

 

Файлове за изтегляне:

 

Support: vsu@vsu.bg

Updates: site@vsu.bg