en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Прием 2017 Онлайн кандидатстване Ако имате въпроси Създаване на профил Влизане в моя профил Календарен график Брой места по специалности Незаети места Подаване на кандидатстудентски документи по ел. поща Входни данни Резултати от изпити Класиране Контакти
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2017 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Календарен график за прием във ВСУ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

БАКАЛАВЪР и МАГИСТЪР

Видове дейности

Срокове

I.

Приемане на документи за предварителен прием

във ВСУ „Л. Каравелов” или по електронната поща

(без съботи, недели, празници)

06.02.17 – 16.06.2017

1.

Обявяване на началните данни за участниците

20.06.2017

2.

Обявяване на класирането

21.06.2017

3.

Записване на приетите студенти

(след представяне на диплома)

най-късно до 07.07.2017 г.

Изпитна сесия 1

II.

Приемане на документи за I сесия

във ВСУ „Л. Каравелов” или по електронната поща

в бюрата на ЦКПИ и НАПС

(без съботи, недели, празници)

06.03.17 – 22.03.20177

до 17.03.2017

1.

Обявяване на началните данни за участниците и разпределение по зали за изпитите по математика и рисуване

23.03.2017

2.

Провеждане изпит по математика

от 900 до 1200 ч. на 28.03.2017

3.

Обявяване критериите за оценка на писмените работи по математика

в 1300 ч. на 28.03.2017

4.

Обявяване на резултатите от изпита по математика

30.03.2017

5.

Показване на писмените работи по математика

от 800 до 1200 ч.

на 31.03.2017

6.

 

 

7.

Провеждане на изпит по рисуване – първа част

от 800 до 1100 ч. на 27.03.2017

8.

Провеждане на изпит по рисуване – втора част

от 1300 до 1600 ч. на 27.03.2017

9.

Обявяване на резултатите от конкурсните изпити по рисуване

30.03.2017

10.

Показване на писмените работи по рисуване

от 1300 до 1600 ч. на 31.03.2017

11.

Обявяване на първо класиране

03.04.2017

12.

Записване на приетите студенти от първо класиране

04.04.201705.04.2017

13.

Подаване на декларации за участие във второ класиране

до 1200 ч. на 07.04.2017

14.

Обявяване на второ класиране

10.04.2017

15.

Записване на приетите студенти от второ класиране

11.04.2017 – 12.04.2017

Изпитна сесия 2

III.

Приемане на документи за II сесия

във ВСУ „Л. Каравелов” (без съботи, недели, празници)

през сайта на ВСУ (онлайн)

по електронната поща

в бюрата на ЦКПИ и НАПС

 

19.06.17 – 4.07.2017

 

 

до 03.07.2017

1.

Обявяване на началните данни за участниците и разпределение по зали за изпитите по математика и рисуване

05.07.2017

2.

Провеждане изпит по математика

от 900 до 1200 ч. на 07.07.2017

3.

Обявяване критериите за оценка на писмените работи по математика

в 1300 ч. на 07.07.2017

4.

Обявяване резултатите от изпита по математика

10.07.2017

5.

Показване на писмените работи по математика

от 800 до 1200 ч. на 11.07.2017

6.

Провеждане на изпит по рисуване – първа част

от 800 до 1100 ч. на 06.07.2017

7.

Провеждане на изпит по рисуване – втора част

от 1300 до 1600 ч. на 06.07.2017

8.

Обявяване резултатите от изпитите по рисуване

10.07.2017

9.

Показване на писмените работи по рисуване

 

от 1300 до 1500 ч. на 11.07.2017

10.

Обявяване на първо класиране

12.07.2017

11.

Записване на приетите студенти от първо класиране

13.07.2017 – 14.07.2017

12.

Подаване на декларации за участие във второ класиране

до 1200 ч. на 18.07.2017

13.

Обявяване на второ класиране

19.07.2017

14.

Записване на приетите студенти от второ класиране

20.07.201721.07.2017

 

 

 

IV.

Откриване на учебната година(Ректорат, „Киносалон“)

от 900 ч. на 18.09.2017 г.

 

 

 

 

 

228 0.147