en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Календарен график за прием във ВСУ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

БАКАЛАВЪР и МАГИСТЪР

Видове дейности

Срокове

I.

Приемане на документи за предварителен прием

във ВСУ „Л. Каравелов” или по електронната поща

(без съботи, недели, празници)

06.02.17 – 16.06.2017

1.

Обявяване на началните данни за участниците

20.06.2017

2.

Обявяване на класирането

21.06.2017

3.

Записване на приетите студенти

(след представяне на диплома)

най-късно до 07.07.2017 г.

Изпитна сесия 1

II.

Приемане на документи за I сесия

във ВСУ „Л. Каравелов” или по електронната поща

в бюрата на ЦКПИ и НАПС

(без съботи, недели, празници)

06.03.17 – 22.03.20177

до 17.03.2017

1.

Обявяване на началните данни за участниците и разпределение по зали за изпитите по математика и рисуване

23.03.2017

2.

Провеждане изпит по математика

от 900 до 1200 ч. на 28.03.2017

3.

Обявяване критериите за оценка на писмените работи по математика

в 1300 ч. на 28.03.2017

4.

Обявяване на резултатите от изпита по математика

30.03.2017

5.

Показване на писмените работи по математика

от 800 до 1200 ч.

на 31.03.2017

6.

 

 

7.

Провеждане на изпит по рисуване – първа част

от 800 до 1100 ч. на 27.03.2017

8.

Провеждане на изпит по рисуване – втора част

от 1300 до 1600 ч. на 27.03.2017

9.

Обявяване на резултатите от конкурсните изпити по рисуване

30.03.2017

10.

Показване на писмените работи по рисуване

от 1300 до 1600 ч. на 31.03.2017

11.

Обявяване на първо класиране

03.04.2017

12.

Записване на приетите студенти от първо класиране

04.04.201705.04.2017

13.

Подаване на декларации за участие във второ класиране

до 1200 ч. на 07.04.2017

14.

Обявяване на второ класиране

10.04.2017

15.

Записване на приетите студенти от второ класиране

11.04.2017 – 12.04.2017

Изпитна сесия 2

III.

Приемане на документи за II сесия

във ВСУ „Л. Каравелов” или по електронната поща

в бюрата на ЦКПИ и НАПС

(без съботи, недели, празници)

19.06.17 – 29.06.2017

до 03.07.2017

1.

Обявяване на началните данни за участниците и разпределение по зали за изпитите по математика и рисуване

05.07.2017

2.

Провеждане изпит по математика

от 900 до 1200 ч. на 07.07.2017

3.

Обявяване критериите за оценка на писмените работи по математика

в 1300 ч. на 07.07.2017

4.

Обявяване резултатите от изпита по математика

10.07.2017

5.

Показване на писмените работи по математика

от 800 до 1200 ч. на 11.07.2017

6.

Провеждане на изпит по рисуване – първа част

от 800 до 1100 ч. на 06.07.2017

7.

Провеждане на изпит по рисуване – втора част

от 1300 до 1600 ч. на 06.07.2017

8.

Обявяване резултатите от изпитите по рисуване

10.07.2017

9.

Показване на писмените работи по рисуване

 

от 1300 до 1500 ч. на 11.07.2017

10.

Обявяване на първо класиране

12.07.2017

11.

Записване на приетите студенти от първо класиране

13.07.2017 – 14.07.2017

12.

Подаване на декларации за участие във второ класиране

до 1200 ч. на 18.07.2017

13.

Обявяване на второ класиране

19.07.2017

14.

Записване на приетите студенти от второ класиране

20.07.201721.07.2017

 

 

 

IV.

Откриване на учебната година(Ректорат, „Киносалон“)

от 900 ч. на 19.09.2017 г.

 

 

 

 

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

350 0.150