На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Прием 2018 Календарен график Специалности Онлайн регистриране на кандидат-студент Ако имате въпроси Моят профил Създаване на профил Незаети места Входни данни, резултати от изпити, класиране Магистърски програми след бакалавър
Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Календарен график за прием във ВСУ

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВСУ „Л. КАРАВЕЛОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

БАКАЛАВЪР и МАГИСТЪР след средно образование.

Видове дейности

Срокове

I.

Приемане на документи за предварителен прием

във ВСУ „Л. Каравелов” или по електронната поща

(без съботи, недели, празници)

05.02.2018 – 15.06.2018

1.

Обявяване на началните данни за участниците

20.06.2018

2.

Обявяване на класирането 

21.06.2018

3.

Записване на приетите студенти

(след представяне на диплома)

най-късно до 04.07.2018 г.

 

 

 

II.

Приемане на документи за I сесия

  във ВСУ „Л. Каравелов” или по електронната поща

  в бюрата на ЦКПИ и НАПС

(без съботи, недели, празници)

05.03.18 – 27.03.2018

до 16.03.2018

1.

Обявяване на началните данни за участниците и разпределение по зали за изпитите по математика и рисуване

29.03.2018

2.

Провеждане изпит по математика

от 900 до 1200 ч. на 31.03.2018

3.

Обявяване критериите за оценка на писмените работи по математика

31.03.2018

4.

Обявяване на резултатите от изпита по математика

03.04.2018

5.

Показване на писмените работи по математика

 04.04.2018

6.

Провеждане на изпит по рисуване – първа част

от 800 до 1100 ч. на 30.03.2018

7.

Провеждане на изпит по рисуване – втора част

от 1300 до 1600 ч. на 30.03.2018

8.

Обявяване на резултатите от конкурсните изпити по рисуване

03.04.2018

10.

Показване на писмените работи по рисуване

04.04.2018

11.

Обявяване на първо класиране

05.04.2018

12.

Записване на приетите студенти от първо класиране

10.04.2018 – 13.04.2018

13.

Подаване на декларации за участие във второ класиране

до 1200 ч. на 17.04.2018

14.

Обявяване на второ класиране

19.04.2018

15.

Записване на приетите студенти от второ класиране

20.04.2018 – 24.04.2018

 

 

 

III.

Приемане на документи за II сесия

  във ВСУ „Л. Каравелов” или по електронната поща

  в бюрата на ЦКПИ и НАПС

(без съботи, недели, празници)

18.06.17 – 03.07.2018

до 29.06.2018

1.

Обявяване на началните данни за участниците и разпределение по зали за изпитите по математика и рисуване

04.07.2018

2.

Провеждане изпит по математика

от 900 до 1200 ч. на 06.07.2018

3.

Обявяване критериите за оценка на писмените работи по математика

06.07.2018

4.

Обявяване резултатите от изпита по математика

09.07.2018

5.

Показване на писмените работи по математика

от 800 до 1200 ч. на 10.07.2018

6.

Провеждане на изпит по рисуване – първа част

от 800 до 1100 ч. на 05.07.2018

7.

Провеждане на изпит по рисуване – втора част

от 1300 до 1600 ч. на 05.07.2018

8.

Обявяване резултатите от изпитите по рисуване

09.07.2018

9.

Показване на писмените работи по рисуване

от 10:00 до 12:00 на 10.07.2018

10.

Обявяване на първо класиране

11.07.2018

11.

Записване на приетите студенти от първо класиране

12.07.2018 – 17.07.2018

12.

Подаване на декларации за участие във второ класиране

до 1200 ч. на 19.07.2018

13.

Обявяване на второ класиране

23.07.2018

14.

Записване на приетите студенти от второ класиране

24.07.2018 – 31.07.2018

 

 

 

IV.

Откриване на учебната година – (Ректорат, „Киносалон“)

от 900 ч. на 17.09.2018 г.

 
 

При подаване на кандидатстудентските документи се заплаща административна такса за участие в конкурса. Вижте Кандидатстудентски справочник на ВСУ 2018 - стр. 9

Използвайте възможността за онлайн кандидастване.

 

 

 

384 0.118