bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев Assoc. Prof. Dr. Architect Irena Spiridonova доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Urban Planning, Theory and History of Architecture
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни
  КОНСТАНТИН НИКОЛОВ БОЯДЖИЕВ
Лични данни
Научно звание Професор
Научна степен Доктор
Служебен адрес Център за архитектурознание, гр. София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев" бл. 1
Телефон (+359 2) 80 29 156, 724 620, 946 65 20
Е- mail

konstb@dir.bg

Образование
1971

Университет по архитектура строителство и геодезия

Специалност

Архитектура

Степен

Доктор - 1982 УАСГ

Професионална реализация
2005 до сега Професор във ВСУ ”Л. Каравелов”, катедра "Архитектура"
2004 Представител в постоянната комисия на Съвета на архитектите в Европа, Брюксел – образование и комуникации
2004 Хоноруван професор в Нов Български Университет, департ. “Пластични изкуства и архитектура”
2003 Професор в УАСГ-София, катедра “История и теория на архитектурата”
1995 до сега Директор, Център за архитектурознание, Българска академия на науките
от 1994 Старши научен сътрудник, Център за архитектурознание, Българска академия на науките
от 1979 Хоноруван преподавател, Университет за архитектура, строителство и геодезия, София
от 1974 до 1977 н.с. в НЦ към МВТУ
от 1971 до 1974 проектант в ПО “Металпроект”
Научни интереси

Разделена е на два периода:

  • от 1974 г. до 1987 г.: приложни разработки за отделни видове сгради за общественото обслужване, проектиране, градоустройствени приложни разработки.
  • от 1988 г. след драстичните промени във възлагането на държавни поръчки ориентация към историко-теоретични проучвания.
Членство в организации, награди и отличия

- Член на Националния комитет Васил Левски от 2003 г.

- Член на българската група на ДОКОМОМО към ЮНЕСКО, Париж от 1994 г.

- Председател на секция "История, теория и критика", Съюз на архитектите в България от 1992 г.

- Председател на международното жури за архитектурни книги и списания, Световно триенале по архитектура "Интерарх" 2000, 2003 и 2006 г., София

- Председател на редколегията на сп. "Архитектура"

- Член на редколегията на сп. "Арх и Арт"

- Член на редколегията на сп. “Паветници, реставрация, музеи”

- Гл. редактор на Енциклопедия А-Я, част "Архитектура и строителство", акад. изд. Проф. М. Дринов, Българска академия на науките. Гл. редактор на тритомна енциклопедия

- Два сребърни медала (най-високо отличие) Национални прегледи на българската архитектура, 1992 г. и 1998 г.

- Златна значка на БАН

- Златна значка на САБ

- Национален докладчик на световните конгреси на Международния съюз на архитектите (MCA) - Берлин, 2002 г. и Барселона 1996 г.

- В листата на почетните гости и докладчици в Берлин, 2002 г.

- Член на СНС по архитектура при ВАК от 1995 г. и на НС на ЦА-БАН от 1995 г.

Водени лекционни курсове

САСС-27. Обществени сгради

- “История на съвременната архитектура”

- “Съвременни архитектурни явления”

- "Функционално проектиране на обществени сгради и комплекси"

- "Градоустройство"

- от 1997 г. до 1999 г. три години участие с лекции по програмата Темпус с рък. проф. Ив. Никифоров на френски език за студенти от Франция, Белгия и Италия

- “История на архитектурата на ХІХ и ХХ век”

- упражнения по Основи на архитектурното проектиране

- от 2004 г. индивидуална подготовка на френски студенти по програма ЕРАЗМУС – 7 души по “История на съвременната архитектура”

- от 2006 г. – колективен курс “Съвременни явления….” по желание на студенти

- Алжир, Университетски център гр. Сетиф, главен асистент 1981 – 1986 г. - преподаване по френската система на ателиета от 3 преподаватели: лекции и упражнения за всички видове сгради до дипломна работа вкл. без градоустройство. Член на държавната дипломна комисия в Университета. Основател на първата научна група за училищни сгради (по темата на кандидатската дисертация).

Научна и публикационна дейност

12 бр. Международни публикации, доклади и статии

6 бр. Монографии и монографични неотпечатани проучвания (в колектив и индивидуално)

21 бр. Доклади

над 100 бр. Статии (история, теория, критика)

По-големи проекти и реализации

- къщи и вили

- индивидуални сгради и мотел в гр. Сетиф, Алжир

- градоустройствени разработки и териториални схеми чрез НИС за градовете Лом, Плевен, Мизия

- Дом на красотата – гр. Пазарджик (преустроен)

- Дом на красотата – гр. Ямбол (преустроен)

- Малка административна сграда на “Агромашинаимпекс” на бул. “Ст. Лепоев” (днес бул. Константин Величков) – разрушена

- Проект за разширение на Читалище в гр. Елена

- Участие в над 20 архитектурни национални конкурси с 6 откупени проекта между които:

  • за летище София в колектив с ръководител инж. Р. Младжов;
  • за център на гр. Смолян (втори конкурс) в колектив с ръководител арх. Вл. Балкански;
  • 3 конкурса за православни храмове в Смолян (откупен), Силистра, София (индивидуално);
  • за центъра на гр. София (индивидуално);
  • градоустройствени конкурси за гр. Пещера, Левски;
  • студентски град в Благоевград (колектив);
  • конкурс за детски съоръжения, 1978 (откупен, индивидуално);
  • първият студентски конкурс на САБ, 1970, ІІ награда.

 

516 0.113