Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Академичен календар

Изтeгляне на pdf файл:
АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВСУ “Л. КАРАВЕЛОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 год.

Вижте: Текущи дейности, Предстоящи скоро, Всички по дати, След днес....

Начало на учебната година: 18. 09. 2017 г.

Строителен факултет, ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование, специалност ССС, СИ, СМ (редовно обучение) без последен курс на обучение

 

Продължителност

Начало

Край

Зимен семестър

15 седмици

18. 09. 2017 г.

05. 01. 2018 г.

Ваканция

2 седмици

26. 12. 2017 г.

03. 01. 2018 г.

Редовна изпитна сесия

4 седмици

08. 01. 2018 г.

02. 02. 2018 г.

Поправителна изпитна сесия

1 седмица

05. 02. 2018 г.

09. 02. 2018 г.

Летен семестър

15 седмици

12. 02 2018 г.

25. 05. 2018 г.

Редовна изпитна сесия

4 седмици

28. 05. 2018 г.

22. 06. 2018 г.

Поправителна изпитна сесия

2 седмици

16. 07. 2018 г.

27. 07. 2018 г.

Ваканция

От 30. 07. 2018 г.

 

Забележка: Заверка на семестъра до първия изпит.

 

Учебни практики, както следва:

За първи курс, специалност ССС, СМ, СИ, СК, ТУС:

 1. Учебна практика по Геодезия: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

За трети курс, специалност ССС, СМ, СИ, СК, ТУС:

 1. Учебна практика в строителна фирма: от 25. 06. 2018 г. до 13. 07. 2018 г.

 

Строителен факултет, ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование, специалност ССС, СИ, СМ (задочно обучение)

 

Продължителност

Начало

Край

Зимен семестър

4 седмици

16. 10. 2017 г.

10. 11. 2017 г.

Летен семестър

4 седмици

15. 01. 2018 г.

09. 02. 2018 г.

 

Забележка: Заверка на семестъра до първия изпит.

Изпитна сесия по допълнителен график.

 

Архитектурен факултет, ОКС „магистър“ след средно образование, специалност „Архитектура“ и ОКС „бакалавър“ (редовно обучение) специалност САСС без последен курс

 

Продължителност

Начало

Край

Зимен семестър

15 седмици

18. 09. 2017 г.

05. 01. 2018 г.

Ваканция

2 седмици

26. 12. 2017 г.

02. 01. 2018 г.

Заверка на семестъра

1 седмица

03. 01. 2018 г.

05. 01. 2018 г.

Редовна изпитна сесия

4 седмици

08. 01. 2018 г.

02. 02. 2018 г.

Поправителна изпитна сесия

1 седмица

05. 02. 2018 г.

09. 02. 2018 г.

Летен семестър

15 седмици

12. 02 2018 г.

25. 05. 2018 г.

Редовна изпитна сесия

4 седмици

28. 05. 2018 г.

22. 06. 2018 г.

Поправителна изпитна сесия

2 седмици

16. 07. 2018 г.

27. 07. 2018 г.

Ваканция

От 30. 07. 2018 г.

 

Забележка: Заверка на семестъра до първия изпит.

 

Учебни практики, както следва:

За първи курс, специалност „Архитектура“:

 1. Учебна практика по Рисуване: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

 2. Учебна практика по Геодезия: от 02. 07. 2018 г. до 06. 07. 2018 г.

 3. Учебна практика по Сградостроителство: от 09. 07. 2018 г. до 13. 07. 2018 г.

За трети курс, специалност „Архитектура“:

 1. Учебна практика по История на балканската архитектура: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

 2. Учебна практика по Градоустройство: от 02. 07. 2018 г. до 06. 07. 2018 г.

За четвърти курс, специалност „Архитектура“:

 1. Учебна практика по Архитектурни комплекси и ансамбли: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

 2. Учебна практика Стаж в проектантски бюра: от 02. 07. 2018 г. до 13. 07. 2018 г.

За четвърти курс, специалност „Архитектура“ след САСС:

 1. Учебна практика по Архитектурни комплекси и ансамбли: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

 2. Учебна практика по Градоустройство: от 02. 07. 2018 г. до 06. 07. 2018 г.

 3. Учебна практика по Сградостроителство: от 09. 07. 2018 г. до 13. 07. 2018 г.

 4. Учебна практика Стаж в проектантски бюра: от 16. 07. 2018 г. до 27. 07. 2018 г.

 

За първи курс, специалност САСС:

 1. Учебна практика по Рисуване: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

 2. Учебна практика по Геодезия: от 02. 07. 2018 г. до 06. 07. 2018 г.

За втори курс, специалност САСС:

 1. Учебна практика по Сградостроителство: от 09. 07. 2018 г. до 13. 07. 2018 г.

За трети курс, специалност „Архитектура“:

 1. Учебна практика по История на балканската архитектура: от 25. 06. 2018 г. до 29. 06. 2018 г.

 2. Учебна практика по Градоустройство: от 02. 07. 2018 г. до 06. 07. 2018 г.

 3. Учебна практика Стаж в проектантски бюра: от 09. 07. 2018 г. до 21. 07. 2018 г.

 

За последен курс на обучение ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование, специалност ССС, СИ, СМ и САСС (редовно обучение)

 

Продължителност

Начало

Край

Зимен семестър

15 седмици

18. 09. 2017 г.

05. 01. 2018 г.

Ваканция

2 седмици

26. 12. 2017 г.

03. 01. 2018 г.

Редовна изпитна сесия

4 седмици

08. 01. 2018 г.

02. 02. 2018 г.

Поправителна изпитна сесия

1 седмица

05. 02. 2018 г.

09. 02. 2018 г.

Летен семестър

6 седмици

05. 02 2018 г.

16. 03. 2018 г.

Редовна изпитна сесия

4 седмици

19. 03. 2018 г.

13. 04. 2018 г.

Поправителна изпитна сесия

2 седмици

16. 04. 2018 г.

27. 04. 2018 г.

Дипломно проектиране

от 21. 05. 2018 г. до 20. 07. 2018 г.

 

Забележка: Предпроектни проучвания за специалност САСС – от 07. 05. 2018 г. до 18. 05. 2018 г.

 

За последен курс на специалност „Архитектура“

 

Продължителност

Начало

Край

Дипломно проектиране

от 06. 11. 2017 г. до 23. 02. 2018 г.

 

Строителен факултет, ОКС „магистър“ след „бакалавър“, специалност ССС – специализации: СК, ТУС, УИП (задочно обучение)

 

Продължителност

Начало

Край

Присъствени занятия 1-ви сем. (1)

2 седмици

13. 11. 2017 г.

24. 11. 2017 г.

Присъствени занятия 1-ви сем. (2)

2 седмици

12. 02. 2018 г.

23. 02. 2018 г.

Присъствени занятия 2-ри сем. (1)

2 седмици

10. 04. 2018 г.

22. 04. 2018 г.

Присъствени занятия 2-ри сем. (2)

2 седмици

04. 06. 2018 г.

15. 06. 2018 г.

Дипломно проектиране

15 седмици

от 13. 11. 2017 г. до 23. 02. 17 г.

 

Обучението в Архитектурен факултет за ОКС „магистър“ след „бакалавър“, специалности „Опазване на архитектурното наследство“, „Урбанизъм“ и „Дизайн“ (задочно обучение) ще се провежда по допълнително утвърден график

 

 

332 0.116