en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Академичен календар

Изтeгляне на pdf файл:

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ВЪВ ВСУ “Л. КАРАВЕЛОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 год.

Академичният календар във ВСУ започва в средата на септември и е съставен от два семестъра: зимен и летен. Двата семестъра са с продължителност от 15 седмици, а след това се отделя време за заверка на семестъра. След учебните занятия следва изпитна и поправителна сесия. Учебната практика е различна за отделните курсове и се провежда през лятото. Всяка учебна година има три ваканции – коледно-новогодишна, великденска и лятна.

Академичен календар за учебната 2016/2017 година

Редовно обучение
Всички специалности и курсове с изкл. на последните семестри от обучението

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР
Откриване на учебната 2016/2017 година 19.09.2016 (понеделник)
Учебни занятия 19.09.2016 – 06.01.2017
Коледно–новогодишна ваканция 24.12.2016 – 02.01.2017
Заверка на семестъра до първия насрочен изпит
Изпитна сесия 09.01.2017 – 03.02.2017
Поправителна сесия съгласно обявен годишен график
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Учебни занятия 06.02.2017 – 19.05.2017
Великденска ваканция съгласно решение на Министерски съвет на Р. България
Заверка на семестъра 22.05.2017 – 26.05.2017
Изпитна сесия 29.05.2017 – 23.06.2017
Учебна практика виж по-долу
Поправителна сесия виж по-долу
ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

след последния ден на завършване на поправителната сесия

Последен семестър на ОКС „Бакалавър“ (ССС и САСС)

Учебни занятия 06.02.2017 – 17.03.2017
Заверка на семестъра 20.03.2017 – 24.03.2017
Изпитна сесия 27.03.2017 – 13.04.2017
Поправителна сесия 24.04.2017 – 19.05.2017 и съгласно обявен годишен график
Дипломно проектиране и защити 29.05.2017 – 28.07.2017

Последен семестър на ОКС „Магистър“ (спец. „Архитектура“)

Дипломно проектиране и защити 07.11.2016 – 24.02.2017

УЧЕБНА ПРАКТИКА        

I курс (ССС, СИ и СМ) Геодезия и инженерна геология 12.06.2017 – 21.06.2017
I курс (САСС и Арх.) Рисуване 19.06.2017 – 23.06. 2017
I курс (САСС и Арх.) Геодезия 26.06.2017 – 30.06. 2017
I курс (Арх.) и II курс (САСС) Сградостроителство 03.07.2017 – 07.07. 2017
III курс (Арх.) История на балканската архитектура 26.06.2017 – 30.06. 2017
III курс (Арх.) Градоустройство 03.07.2017 – 07.07. 2017
III курс (САСС) Стаж в строителна фирма (80 часа) 10.07.2017 – 21.07.2017
III курс (ССС, СИ и СМ) Стаж в строителна фирма (120 часа) 10.07.2017 – 28.07.2017
IV курс (Арх.) Архитектурни комплекси и ансамбли 26.06.2017 – 30.06. 2017
IV курс (Арх.) Стаж в проектантско бюро 17.07.2017 – 28.07. 2017
IV курс (САСС) Предпроектни проучвания 02.05.2017 – 12.05.2017

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

I, II и III курс (ССС, СИ и СМ) 22.06.2017 – 07.07.2017 и съгласно обявен годишен график
IV курс (ССС, СИ и СМ) 24.04.2017 – 19.05.2017 и съгласно обявен годишен график
I, III курс (Арх.) 10.07.2017 – 21.07.2017 и съгласно обявен годишен график
II, V курс (Арх.) 26.06.2017 – 07.07.2017 и съгласно обявен годишен график
IV курс (Арх.) и III курс (СAСС) 03.07.2017 – 14.07.2017 и съгласно обявен годишен график
II курс (СAСС) 26.06.2017 – 30.06.2017, 10.07.2017 – 14.07.2017 и съгласно обявен годишен график
IV курс (СAСС) 03.04.2017 – 28.04.2017 и съгласно обявен годишен график

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ОКС „бакалавър“

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР  
Присъствени учебни занятия 17.10.2016 – 04.11.2016
Изпитни сесии съгласно обявен годишен график
   
ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР
Присъствени учебни занятия 16.01.2017 – 03.02.2017
Изпитни сесии  съгласно обявен годишен график
   
   
ЗА ПОСЛЕДЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ
Дипломно проектиране и защити 29.05.2017 – 28.07.2017

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ (ОКС „магистър“)
Всички специалности и курсове с изкл. спец. „Опазване на архитектурното наследство“

I курс на ОКС „магистър“ след бакалавър“ или „магистър“
Присъствени учебни занятия I семестър (1) 07.11.2016 – 18.11.2016
Присъствени учебни занятия I семестър (2) 13.02.2017 – 24.02.2017
Присъствени учебни занятия II семестър (1)

3-13 април 2017 - СК

18-29 април 2017 - УИП, ТУС

Присъствени учебни занятия II семестър (2)  юни 2017
Изпитни сесии  съгласно обявен график
II курс на ОКС „магистър“ след бакалавър“ или „магистър“
Дипломно проектиране и защити 21.11.2016 – 24.02.2017

 

Използвани съкращения на специалностите:

Арх. - специалност „Архитектура“
САСС - специалност „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения“
ССС - специалност „Строителство на сгради и съоръжения“
СИ - специалност „Строително инженерство“
СМ - специалност „Строителен мениджмънт“

 

 

14 0.006