bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close доц. д-р арх. Юлия Илиева гл. ас. д-р арх. Ярослав Рангелов Chief Assist. Prof. Dr. Architect Inavka Marinova ас. арх. Андрей Велинов Prof. Dr. Architect Yanko Alexandrov Building Construction and Structure
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

ЯРОСЛАВ ТОДОРОВ РАНГЕЛОВ
Лични данни
Научно звание

редовен асистент

Служебен адрес

ВСУ "Л. Каравелов", ул. Суходолска 175, 1373 София

Телефон

02/ 929 88 50

e-mail

yaroo@abv.bg

  Образование  
1969 – 1974

ВИСИ – Архитектурен факултет –гр. София

Специалност

Архитектура

Степен

Магистър архитект

Професионална реализация
2007 - до сега

ВСУ „Л. Каравелов”

 

Редовен асистент

1992 – до сега

“ЯРО” - Ярослав Рангелов-ЕТ

 

Проектиране, консултации и експертизи за строителството

1990 – 1992

Министерство на строителството, архитектурата и благоустройството

 

Експерт по строителство на жилищни и обществени сгради

1987 - 1990

Асосиация „Строителство и строителна индустрия”

 

Експерт по строителство на жилищни и обществени сгради

1985 - 1987

КНИПИ „Софпроект”

 

Ръководител на ателие

1983 - 1985

КНИПИ „Софпроект”

 

Специалист

1976 - 1983

КНИПИ „Софпроект”

 

Проектант

Научни интереси

Проектантска, преподавателска и консултантска дейност в областта на архитектурата.

Проектиране – обществени и жилищни сгради.

Участие в журиране на архитектурни конкурси.

Участие в заседания на Върховен Експертен Съвет на МСАБ.

Експертизи и консултации за проектиране и строителство.

Членство в професионални организации

Съюз на архитектите в България

Камара на архитектите в България – член на КС на КАБ – от 2009 г.

Награди

Златна значка ”Майстор Кольо Фичето”

Водени занятия

А-22. Жилищни сгради - упражнения

А-40. Архитектурни конструкции І и ІІ - упражнения

САСС-. Архитектурни конструкции I и II – упражнения

По-големи проекти и реализации

ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ

айонен съд в ж.к.Младост – идеен проект

Преустройство на ДСК гр.Ихтиман – идеен проект


ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Пригаждане на типови проекти на много ЕПЖС в гр.София

Жилищна сграда в ж.к.Люлин – идеен проект

Жилищни сгради в ж.к.Овча купел – идеен проект

Едно-, дву- и трифамилни жилищни и вилни сгради в гр.София – Княжево, Бояна, Драгалевци, Иваняне, Житен, Мрамор, гр.Плевен, гр.Клисура, гр.Перник, с.Делян, с.Дрен, с.Рударци и други

Четириетажна жилищна сграда с офиси в партерния етаж и подземни гаражи – гр.София

Преустройства на гаражи и помещения в партерни етажи на жилищни сгради в обекти на комплексно обществено обслужване


УЧАСТИЯ в ИЗЛОЖБИ

Изложба – Конкурс на Международното Биенале на Архитектурата – през 1981г.,1985г. и 1989г.


НАГРАДИ ОТ АРХИТЕКТУРНИ КОНКУРСИ

Нови решения за жилищни сгради по система ЕК – 1977г.-откупка

Нови решения за ЕПЖС – 1981г. – втора премия

Нови решения за нискоетажни ЕПЖС – 1987г. - откупка

Сглобяеми дървени еднофамилни къщи – 2002г.- откупка

Публикации

Каталог за едропанелни жилищни и обществени сгради за гр.София

Комплексно обществено обслужване в партерните етажи на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС)

Самостоятелни обекти за комплексно обществено обслужване с елементи на ЕПЖС

Строителна система за приложение на касетирани подови конструкции за изграждане на обществени сгради

Разработка за обитаеми тавански етажи на съществуващите ЕПЖС

Каталог за едно- и двуфамилни самостоятелни и редови жилищни сгради за гр. Стражица, с елементи на ЕПЖС – признато от ИНРА за „Промишлен образец” (св. 1520/1989г.)

Разработка за обновяване (саниране) на обществени и жилищни сгради

 

479 0.122