en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов доц. д-р Благовеста Иванова–Цоцова доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев доц. д-р арх. Ирена Спиридонова доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Градоустройство, теория и история на архитектурата
Затваряне Катедри Градоустройство, теория и история на архитектурата Сградостроителство и архитектурни конструкции Информатика, визуални изкуства и комуникации
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Изяви на студенти Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

НАДЯ ХРИСТОВА МИТЕВА - ТРАЙКОВА

Лични данни

Научно звание

 

Научна степен

 

Служебен адрес

Ул. Суходолска №175

Телефон/ факс

0887 477 677

e-mail

nadia.miteva@gmail.com

Образование

 

 

Научна специалност

 

Степен

 

 

 

Специалност

архитектура

Степен

магистър

Професионална реализация

Септември 2007 – до днес

Висше строително училище “Любен Каравелов”, София

Длъжност: Главен асистент

Преподавател по дисциплини “Жилищни сгради” и “Обществени

сгради”.

 Ноември 2008 – Ноември 2009

“Алфа Дивелопмънтс Мениджмънт”, София

Длъжност: Мениджър проектиране и архитектура

Инвестиционно менажиране на проекти с РЗП над 1 000 000 м2 .

Юни 2006 – Октомври 2008

LOGservices SRE, Швейцария

Длъжност: Директор управление имоти

в инвестиционна компания развиваща ваканционни комплекси по морето и в планината с обща РЗП 150 000 м2.

Ноември 2003 – Януари 2007

Al - Jazera International Consultants, Kuwait

Длъжност: Project Architect and Manager

1. Shakh Salman OfficeTower and Shopping Centre- 32 storey office building and shopping mall- 25 000 м2;

2. CRC Tower Complex - multi-storey car-park, bridge and tunnel

(in association with NORR GROUP CONSULTANTS INTERNATIONAL LIMITED - Dubai);

3. HONDA Showroom and Office Complex, Kuwait- 60 000 м2;

4. Jerrah– Al- Jerrah Residential Tower

5. Combined Group Headquarters

6. Khalifa Residential Twin Buildings

7. Lafy Al- Mutairy Complex

8. Sheikh Salman Villa

Юни 2001 – Ноември 2003

„Villox Group” ООД, София, България

Длъжност: Архитект

Проектирани множество казина в 15 страни в Европа, Азия и

Африка.

Научни интереси

 

Членство в професионални организации

Редовен член на „Съюза на архитектите”, България.

Редовен член на „Камара на архитектите”, България с пълна проектантска правоспособност.

Редовен член на “Association of International Property Professionals”, London, UK.

Член на „MENSA Institute”.

Редовен член на „FLEMING Organization”, Флоренция, Италия

Водени лекционни курсове

Основи на архитектурната композиция,

Изобразителни средства в архитектурата,

АП1- Жилищни сгради за временно обитаване,

АП2 - Еднофамилна жилищна сграда,

АП3- Обществени сгради 1,

АП4- Обществени сгради 2,

АП8 – Градоустройство 1.

Учебни пособия

 

Публикации

 

 

 

492 0.220

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...