bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Prof. Dr. of Architecture Architect
Borislav Borisov
Assoc. Prof. Dr. Blagovesta Ivanova-Tsotsova доц. д-р арх. Борислава Манчева-Велкова доц. д-р арх. Димитър Власарев Assoc. Prof. Dr. Architect Irena Spiridonova доц. д-р арх. Ина Ламбева ас. арх. Евгений Гацов ас. арх. Надя Митева-Трайкова ас. арх. Владимир Дамянов проф. д-р арх. Константин Бояджиев проф. д-р ландш. арх. Пенчо Добрев доц. д-р арх. Валентина Върбанова Urban Planning, Theory and History of Architecture
Close Departments Urban Planning, Theory and History of Architecture Department of Building Construction and Architectural Structures Informatics Visual Arts and Communications
Close Management Departments Degree Programs Изяви на студенти Messages
Close Faculties & Departments Faculty of Construction Faculty of Architecture
Close About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

НАДЯ ХРИСТОВА МИТЕВА - ТРАЙКОВА

Лични данни

Научно звание

 

Научна степен

 

Служебен адрес

Ул. Суходолска №175

Телефон/ факс

0887 477 677

e-mail

nadia.miteva@gmail.com

Образование

 

 

Научна специалност

 

Степен

 

 

 

Специалност

архитектура

Степен

магистър

Професионална реализация

Септември 2007 – до днес

Висше строително училище “Любен Каравелов”, София

Длъжност: Главен асистент

Преподавател по дисциплини “Жилищни сгради” и “Обществени

сгради”.

 Ноември 2008 – Ноември 2009

“Алфа Дивелопмънтс Мениджмънт”, София

Длъжност: Мениджър проектиране и архитектура

Инвестиционно менажиране на проекти с РЗП над 1 000 000 м2 .

Юни 2006 – Октомври 2008

LOGservices SRE, Швейцария

Длъжност: Директор управление имоти

в инвестиционна компания развиваща ваканционни комплекси по морето и в планината с обща РЗП 150 000 м2.

Ноември 2003 – Януари 2007

Al - Jazera International Consultants, Kuwait

Длъжност: Project Architect and Manager

1. Shakh Salman OfficeTower and Shopping Centre- 32 storey office building and shopping mall- 25 000 м2;

2. CRC Tower Complex - multi-storey car-park, bridge and tunnel

(in association with NORR GROUP CONSULTANTS INTERNATIONAL LIMITED - Dubai);

3. HONDA Showroom and Office Complex, Kuwait- 60 000 м2;

4. Jerrah– Al- Jerrah Residential Tower

5. Combined Group Headquarters

6. Khalifa Residential Twin Buildings

7. Lafy Al- Mutairy Complex

8. Sheikh Salman Villa

Юни 2001 – Ноември 2003

„Villox Group” ООД, София, България

Длъжност: Архитект

Проектирани множество казина в 15 страни в Европа, Азия и

Африка.

Научни интереси

 

Членство в професионални организации

Редовен член на „Съюза на архитектите”, България.

Редовен член на „Камара на архитектите”, България с пълна проектантска правоспособност.

Редовен член на “Association of International Property Professionals”, London, UK.

Член на „MENSA Institute”.

Редовен член на „FLEMING Organization”, Флоренция, Италия

Водени лекционни курсове

Основи на архитектурната композиция,

Изобразителни средства в архитектурата,

АП1- Жилищни сгради за временно обитаване,

АП2 - Еднофамилна жилищна сграда,

АП3- Обществени сгради 1,

АП4- Обществени сгради 2,

АП8 – Градоустройство 1.

Учебни пособия

 

Публикации

 

 

 

516 0.685