На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Партньорски организации

Flag_Bosnia&Herzegovina Босна и Херцеговина  
  University of Sarajevo www.unsa.ba
Flag_Denmark Дания  
  VIA University College www.viauc.com
Flag_Italy Италия  
  Università degli Studi di Salerno www.unisa.it
Flag_Latvia Латвия  
  Riga Building College www.rck.lv
  Riga Technical University www.rtu.lv
Flag_Poland Полша  
  Cracow University of Technology (Politechnika Krakowska) www.wil.pk.edu.pl
  Warsaw University of Technology www.pw.edu.pl
Flag_Romania Румъния  
  “Gheorghe Asachi” Technical University оf Iasi www.tuiasi.ro
Flag_Russia Русия  
  Томский Государственный архитектурно-строительный университет www.tsuab.ru
Flag_Turkey Турция  
  Osmaniye Korkut Ata University www.osmaniye.edu.tr
Flag_France Франция  
  Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) Champagne-Ardenne www.cnam.fr
  École Nationale Supérieure D'architecture (Ensa) – Nantes www.nantes.archi.fr
  Institut National des Sciences Appliquees (INSA) de Strasbourg www.insa-strasbourg.fr
Flag_CzechRepublic Чешка република  
  Czech Technical University in Prague www.cvut.cz
  VŠB-Technická Univerzita Ostrava www.vsb.cz

 

8 0.005