На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Разпис на учебните занятия

Начало и край на аудиторните часове

Редовно обучение

I-ви курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС - 19:03:53 21 декември 2018 1


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 19:05:29 21 декември 2018

----
1 Час и дата на последната промяна на файла.

II-ри курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС и СМ - 16:21:54 10 януари 2019


ОКС "бакалавър" специалност ССС, на английски език - 16:23 10 януари 2019


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 19:08:11 21 декември 2018

III-ти курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС - 19:09:07 21 декември 2018


ОКС "бакалавър" специалност ССС, на английски език - 19:18:05 21 декември 2018


ОКС "бакалавър" специалност САСС - 19:09:58 21 декември 2018


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 15:15:16 16 януари 2019

IV-ти курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС - 19:11:49 21 декември 2018


ОКС "бакалавър" специалност ССС, на английски език - 19:18:59 21 декември 2018


ОКС "бакалавър" специалност САСС - 19:12:44 21 декември 2018


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 19:13:10 21 декември 2018


ОКС "магистър" специалност "Архитектура", след САСС - 19:13:30 21 декември 2018

V-ти курс


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 19:21:48 21 декември 2018


ОКС "магистър" специалност "Архитектура", след САСС - 19:22:05 21 декември 2018

 

Задочно обучение

I-ви курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - 16:19:14 10 януари 2019


Специалност: СИ и СМ - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - 16:24:48 10 януари 2019


Специалност: СК и ТУС - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - 16:25:30 10 януари 2019


Специалност: "Технология и управление на строителството", ОКС "магистър" след бакалавър - 16:54:49 19 декември 2018


Специалност: "Управление на инвестиционни проекти", ОКС "магистър" след бакалавър - 16:55:51 19 декември 2018


Специалност: "Строителни конструкции", ОКС "магистър" след бакалавър - 16:57:06 19 декември 2018


ОКС "магистър" специалност "Дизайн" - от 20.10.2018 г. до 10.11.2018 г. - стар файл - 11:39:55 16 октомври 2018


ОКС "магистър" специалност "Урбанизъм" - от 22.10 до 10.11.2018 г. - стар файл - 11:42:42 16 октомври 2018


ОКС "магистър" специалност "Опазване на недвижимото архитектурно наследство" - от 08.04 до 21.04 2019 г. -  7:42:19 21 декември 2018

II-ри курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - 11:44:32 11 януари 2019


Специалност: СИ и СМ - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - 11:45:09 11 януари 2019


Специалност: СК и ТУС - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - 11:45:47 11 януари 2019


Специалност "Строителен мениджмънт" - ОКС "бакалавър" - стар файл - 12:50:01 12 януари 2018

III-ти курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър" -  8:45:52  7 януари 2019



Специалност "Строителен мениджмънт"
- 11:47:21 11 януари 2019

IV-ти курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър" - 15:29:42  8 януари 2019



V-ти курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър" - 17:06:03 19 декември 2018

 

 

8 0.003