На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Разпис на учебните занятия

Начало и край на аудиторните часове

Редовно обучение

I-ви курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС и СК - 17:04 21 февруари 2018 1


ОКС "бакалавър" специалност СМ и СИ - 17:03 21 февруари 2018


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 14:29 23 февруари 2018


ОКС "магистър" специалност "Опазване на недвижимото архитектурно наследство" - 15-27 януари 2018 г. - стар файл - 11:05 12 януари 2018 - учебна зала 208.

----
1 Час и дата на последната промяна на файла.

II-ри курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС - 17:03 21 февруари 2018


ОКС "бакалавър" специалност САСС - 16:53 21 февруари 2018


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 20:08 18 февруари 2018

III-ти курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС - 17:00 21 февруари 2018


ОКС "бакалавър" специалност СМ - 17:01 21 февруари 2018


ОКС "бакалавър" специалност САСС - 11:07 23 февруари 2018


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 16:54 21 февруари 2018

IV-ти курс


ОКС "бакалавър" специалност ССС - до 9 март - 16:59 21 февруари 2018


ОКС "бакалавър" специалност ССС - от 12 до 16 март - 16:59 21 февруари 2018


ОКС "бакалавър" специалност СAСС - до 9 март - 16:50 21 февруари 2018


ОКС "бакалавър" специалност СAСС - от 12 до 16 март - 16:51 21 февруари 2018


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 16:54 21 февруари 2018


ОКС "магистър" специалност "Архитектура", след САСС - 16:53 21 февруари 2018

V-ти курс


ОКС "магистър" специалност "Архитектура" - 20:18 18 февруари 2018


ОКС "магистър" специалност "Архитектура", след САСС - 20:19 18 февруари 2018

 

Задочно обучение

I-ви курс


Специалност: ССС, СМ, СК, ТУС - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - стар файл - 19:24 11 януари 2018


Специалност: Технология и управление на строителството, ОКС "магистър" след бакалавър - стар файл - 13:49 12 февруари 2018


Специалност: Управление на инвестиционни проекти, ОКС "магистър" след бакалавър - стар файл - 18:18  6 февруари 2018


Специалност: Строителни конструкции, ОКС "магистър" след бакалавър - стар файл - 11:36 12 февруари 2018

II-ри курс


Специалност: ССС, СИ - ОКС "бакалавър", "магистър" след средно образование - стар файл - 11:14 12 януари 2018


Специалност Строителен мениджмънт - ОКС "бакалавър" - стар файл - 12:50 12 януари 2018

III-ти курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър" - стар файл - 19:25 11 януари 2018


IV-ти курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър" - стар файл - 19:35 11 януари 2018V-ти курс


Специалност: ССС - ОКС "бакалавър" - стар файл - 19:37 11 януари 2018

 

 

14 0.006