en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Разпис на учебните занятия

Начало и край на аудиторните часове

Редовно обучение

 1. Разпис на занятията със студентите от I-ви курс


  Степен "бакалавър" специалност ССС, СИ и СМ


  Степен "бакалавър" специалност САСС


  Степен "магистър" специалност "Архитектура"

 2. Разпис на занятията със студентите от II-ри курс


  Степен "бакалавър" специалност ССС, СИ и СМ


  Степен "бакалавър" специалност САСС


  Степен "магистър" специалност "Архитектура"

 3. Разпис на занятията със студентите от III-ти курс


  Степен "бакалавър" специалност ССС, СИ и СМ


  Степен "бакалавър" специалност САСС


  Степен "магистър" специалност "Архитектура"

 4. Разпис на занятията със студентите от IV-ти курс


  Степен "бакалавър" специалност ССС


  Степен "бакалавър" специалност САСС


  Степен "магистър" специалност "Архитектура"

 5. Разпис на занятията със студентите от V-ти курс


  Степен "магистър" специалност "Архитектура"

 

Задочно обучение

 1. Разпис на занятията със студентите от I-ви курс
  • Степен "бакалавър"
  • Степен "магистър" след "бакалавър" - специализация "Строителни конструкции"
  • Степен "магистър" след "бакалавър" - специализация "Управление на инвестиционни проекти"
  • Степен "магистър" след "бакалавър" - специализация "Технология и управление на строителството"
  • Степен "магистър" - специализация "Опазване на архитектурното наследство"
  • Степен "професионален бакалавър"
 2. Разпис на занятията със студентите от II-ри курс
  • Степен "бакалавър"
  • Степен "магистър" - специализация "Опазване на архитектурното наследство"
  • Степен "професионален бакалавър"
 3. Разпис на занятията със студентите от III-ти курс
  • Степен "бакалавър"
  • Степен "професионален бакалавър"
 4. Разпис на занятията със студентите от IV-ти курс
  • Степен "бакалавър"
  • Степен "професионален бакалавър"
 5. Разпис на занятията със студентите от V-ти курс
  • Степен "бакалавър"

 

14 0.008