en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Кандидатстване Специалности Прием 2017 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Кандидатстване във ВСУ

  1. Образованието получено във ВСУ “Любен Каравелов” покрива всички степени на висшето образование (“бакалавър”, “магистър” и “доктор” за специалността Строителство на сгради и съоръжения, както и степента “магистър” за специалността “Архитектура”. В Аархитектурния факултет на училището има потенциал от квалифицирани преподаватели за подготовка и по научната и образователна степен “доктор” за специалността “Архитектура”.
  2. ВСУ “Любен Каравелов” притежава много добра материална и битова база, което създава условия за учебна и научноизследователска работа на студентите на съвременно ниво, както и добре обособен студентски кампус.
  3. Достойнството на ВСУ “Любен Каравелов” е добре подготвения академичен състав, който е мотивиран да провежда обучението на студентите в съответствие със съвременните изисквания в областта на строителството и архитектурата.

Силни страни на ВСУ “Любен Каравелов”, посочени в докла на НАОА

 

278 0.068