en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов проф. д-р инж. Георги Франгов доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов доц. д-р инж. Христина Заякова доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова гл. ас. д-р инж. Иванка Добрева ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Андрей Михайлов ас. инж. Владислава Гогова-Илиева ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

Катедра Технология и мениджмънт на строителството

 

Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител катедра
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов
80 29 181venci_sto@abv.bg
понеделник от 13:00 до 14:00
сряда от 13:00 до 14:00
2проф. д.т.н. инж. Теодор Цветанов Рошавелов80 29 143roshavelov@gmail.com
вторник: от 11:30 до 13:30
3Председател на общото събрание на ВСУ
проф. д-р инж. Георги Иванов Франгов
80 29 141office@stiv88.com
понеделник 12,30 - 14,30 ч.
4доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов80 29 142vensy.stoyanov@vsu.bg
понеделник 11:30 – 13:30 ч.
четвъртък 13:00 – 15:00 ч.
5доц. д-р инж. Христина Стоянова Заякова80 29 141HSZ@abv.bg
Сряда от 9:30 до 10:30 Четвъртък от 9:30 до 10:30
6доц. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев80 29 170l.hrischev@abv.bg
на хонорар
7доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова80 29 176o_lazova@abv.bg
петък: 12:30 - 14:30 ч.
8гл. ас. д-р инж. Иванка Димитрова Добрева80 29 144ddiva@abv.bg
четвъртък от 14:45 до 16:45ч.
9ас. д-р инж. Борис Тодоров Николов80 29 178bnikolov@wss-bg.net
не е на разположение след 01.01.2019
10ас. инж. Андрей Николаев Михайлов80 29 148ir_mih@abv.bg
понеделник: 14:00-16:00
11ас. инж. Владислава Атанасова Гогова-Илиева80 29 185vladi_a_g@abv.bg
вторник: 12.00 - 13.00 четвъртък: 12.30 - 13.30
12ас. инж. Добрин Иванов Сотиров80 29 185dobrin.sotirov@gmail.com
вторник 8:30-10:30 часа четвъртък 11:00-13:00 часа
13ас. Константин Иванов Тасов - на хонорар80 29 183tasov_konstantin@abv.bg
сряда 13:30 - 15:30 ч. ,
14доц. д-р инж. Георги Агати Тепеделенов - гост преподавател80 29 173george311249@yahoo.com
понеделник от 11:00 до 13:00
15доц. д-р Пламен Николов Ангелов - на хонорар80 29 186plamen1951@mail.ru
16ас. инж. Петър Георгиев Бучков - на хонорар80 29 177 
17ас. инж. Борислав Крумов Милев - на хонорар80 29 179borislavmilev@yahoo.com
понеделник 13:30 - 15:00 ч. сряда 13:00 - 14:30
18д-р инж. Сотир Стоянов Илиев - на хонорар80 29 183sotir_iliev@abv.bg
сряда от 13:00 до 15:00 часа
19доц. д-р инж. Лора Стоилова Рангелова - на хонорар80 29 182rangel_fce@uacg.bg
20гл. ас. Иван Константинов Тасов - на хонорар80 29 183 
21инж. Недко Недков - докторант80 29 173 

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

Екологични строителни материали - избираема, 8 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма
Екологични строителни материали - избираема, 8 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Здравословни и безопасни условия на труд, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Земна механика и фундиране, 5 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Земна механика и фундиране, 5 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Изпитване на строителни материали и изделия, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Изпълнение на зидани конструкции, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Икономика на строителството, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Икономика на строителството, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Инвестиционна дейност в строителството, 1 сем., 2010, специалност: Управление на инвестиционни проекти
Инженерна геология, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Инженерна геология и хидрогеология, 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
Инженерна геология и хидрогеология, 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Информационни технологии в строителството - избираема, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Комплексна механизация и автоматизация на строителното производство, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Кофражни системи и скелета, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Кофражни системи и скелета - избираема, 8 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Кофражни системи и скелета, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Материали и технологии за довършителни работи, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Микроикономика, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Организация на строителството, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Организация на строителството, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Организация на строителството, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Основи на икономиката, 3 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
План за безопасност и здраве на строителен обект, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Правна подготовка на строителния инженер - избираема, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Производствено-техническа база в строителството, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Сградни инсталации, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Специални методи на фундиране - избираема, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Строителен мениджмънт, 8 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителен мениджмънт, 8 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителна химия , 1 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
Строителна химия , 1 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни изолации, 4 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали, 3 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителни материали, 3 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали, 3 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителни машини, 2 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строително законодателство, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строително законодателство, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строително предприемачество - избираема, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Сухо строителство - избираема, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Технологии за изграждане на сгради и съоръжения, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Технологии за изграждане на транспортни съоръжения, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Технология на довършителните работи, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Технология на довършителните работи, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на изграждане на сложни сгради и съоръжения, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Технология на инсталационните работи, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Технология на строителните процеси, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на стротелните процеси, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Технология на стротелните процеси, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Химия в строителството, 1 сем., 2016, специалност: Строителство на сгради и съоръжения - задочна форма

По стари учебни планове

Безопасност и хигиена на труда, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Земна механика и фундиране , 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Земна механика и фундиране, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Икономика - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Икономика на строителството, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Икономика на строителството , 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Икономика на строителството, 8 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Инженерна геология и хидрология, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Инженерни инсталации, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Инженерни инсталации , 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Компютърни системи в организацията и управлението на строителството - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Лека строителна механизация, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Мениджмънт и маркетинг - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Организация на строителството, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Организация на строителството, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Правна и нормативна уредба в строителството, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Производствена база на строителни фирми, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителен мениджмънт , 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали и изолации, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали и изолации, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни машини, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строително законодателство, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строително предприемачество - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съвременни кофражни системи - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технически инсталации и системи (учебна практика), 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Технически инсталации и системи в сградите, 3 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Технически инсталации и системи в сградите, 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Технология на довършителните работи, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на довършителните работи, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Технология на строителните процеси, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на строителните процеси , 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на строителството, 10 сем., 2011, специалност: Архитектура
Технология на стротелните процеси, 6 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 1 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 1 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 2 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 2 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт, 3 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 3 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 4 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 4 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт, 5 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 5 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт , 6 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 6 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 7 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт, 8 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт, 9 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт , 10 сем., 2011, специалност: Архитектура

 

 

705 0.289

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...