На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Катедра Технология и мениджмънт на строителството

 

Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител катедра
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов
80 29 181venci_sto@abv.bg
понеделник от 13:00 до 14:00
сряда от 13:00 до 14:00
2доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова80 29 176o_lazova@abv.bg
петък: 12:30 - 14:30 ч.
3ас. д-р инж. Борис Тодоров Николов80 29 178bnikolov@wss-bg.net
сряда 13:00-14:00 ч.
четвъртък 13:00-14:00 ч.
4ас. инж. Владислава Атанасова Гогова80 29 185vladi_a_g@abv.bg
вторник: 12.00 - 13.00 четвъртък: 12.30 - 13.30
5ас. инж. Добрин Иванов Сотиров80 29 185dobrin.sotirov@gmail.com
вторник 8:30-10:00 часа четвъртък 11:00-13:00 часа
6ас. Константин Иванов Тасов80 29 183tasov_konstantin@abv.bg
сряда 13:30 - 15:30 ч. ,
7ст. преп. Кирил Георгиев Кирилов80 29 186 
8доц. д-р инж. Георги Агати Тепеделенов - гост преподавател80 29 173george311249@yahoo.com
понеделник от 11:00 до 13:00
9доц. д-р Пламен Николов Ангелов - на хонорар80 29 186plamen1951@mail.ru
10ас. инж. Петър Георгиев Бучков - на хонорар80 29 177 
11ас. инж. Борислав Крумов Милев - на хонорар80 29 179borislavmilev@yahoo.com
понеделник 13:30 - 15:00 ч.
сряда 13:00 - 14:30
12доц. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев80 29 170l.hrischev@abv.bg
на хонорар
13д-р инж. Сотир Стоянов Илиев - на хонорар80 29 183sotir_iliev@abv.bg
сряда от 13:00 до 15:00 часа
14доц. д-р инж. Лора Стоилова Рангелова - на хонорар80 29 182rangel_fce@uacg.bg
15гл. ас. Иван Константинов Тасов - на хонорар80 29 183 
16инж. Недко Недков - докторант80 29 173 

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

Здравословни и безопасни условия на труд, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Изпълнение на зидани конструкции, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Икономика на строителството, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Икономика на строителството, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Инвестиционна дейност в строителството, 1 сем., 2010, специалност: Управление на инвестиционни проекти
Информационни технологии в строителството - избираема, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Комплексна механизация и автоматизация на строителното производство, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Кофражни системи и скелета, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Кофражни системи и скелета, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Кофражни системи и скелета, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Кофражни системи искелета - избираема, 8 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Материали и технологии за довършителни работи, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Микроикономика, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Организация на строителството, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Организация на строителството, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Организация на строителството, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Основи на икономиката, 3 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
План за безопасност и здраве на строителен обект, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Правна подготовка на строителния инженер - избираема, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Производствено-техническа база в строителството, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Сградни инсталации, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителен мениджмънт, 8 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителен мениджмънт, 8 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни машини, 2 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строително законодателство, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строително законодателство, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строително предприемачество - избираема, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Сухо строителство - избираема, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Технологии за изграждане на сгради и съоръжения, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Технологии за изграждане на транспортни съоръжения, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Технология на довършителните работи, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на довършителните работи, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Технология на изграждане на сложни сгради и съоръжения, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Технология на инсталационните работи, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Технология на строителните процеси, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на стротелните процеси, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Технология на стротелните процеси, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура

По-стари учебни планове

Безопасност и хигиена на труда, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Икономика - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Икономика на строителството, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Икономика на строителството , 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Икономика на строителството, 8 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Инженерни инсталации, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Инженерни инсталации , 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Компютърни системи в организацията и управлението на строителството - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Лека строителна механизация, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Мениджмънт и маркетинг - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Организация на строителството, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Организация на строителството, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Правна и нормативна уредба в строителството, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Производствена база на строителни фирми, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителен мениджмънт , 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали и изолации, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали и изолации, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни машини, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строително законодателство, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строително предприемачество - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съвременни кофражни системи - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технически инсталации и системи (учебна практика), 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Технически инсталации и системи в сградите, 3 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Технически инсталации и системи в сградите, 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Технология на довършителните работи, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Технология на довършителните работи, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на строителните процеси, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на строителните процеси , 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на строителството, 10 сем., 2011, специалност: Архитектура
Технология на стротелните процеси, 6 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 1 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 1 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт, 2 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 2 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 3 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 3 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 4 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 4 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт, 5 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 5 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт , 6 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 6 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 7 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 8 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт, 9 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт , 10 сем., 2011, специалност: Архитектура

 

 

14 0.006