en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне доц. д-р инж. Венцислав Стоянов доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова ас. д-р инж. Борис Николов ас. инж. Владислава Гогова ас. инж. Добрин Сотиров ас. Константин Тасов ст. преп. Кирил Кирилов доц. д-р инж. Георги Тепеделенов доц. д-р Пламен Ангелов ас. инж. Петър Бучков ас. инж. Борислав Милев доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев ас. инж. Здравка Александрова Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Катедри Механика и математика Ниско строителство Строителни конструкции Технология и мениджмънт на строителството
Затваряне Управление Първични звена - Катедри Специалности Съобщения
Затваряне Факултети и катедри Строителен факултет Архитектурен факултет
Затваряне За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Катедра Технология и мениджмънт на строителството

 

Катедра "Технология и мениджмънт на строителството"
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време
1Ръководител катедра
доц. д-р инж. Венцислав Кирилов Стоянов
80 29 181venci_sto@abv.bg
понеделник от 13:00 до 14:00
сряда от 13:00 до 14:00
2доц. д-р инж. Офелия Кирилова Лазова-Велинова80 29 176o_lazova@abv.bg
петък: 12:30 - 14:30 ч.
3ас. д-р инж. Борис Тодоров Николов80 29 178bnikolov@wss-bg.net
сряда 13:00-14:00 ч.
четвъртък 13:00-14:00 ч.
4ас. инж. Владислава Атанасова Гогова80 29 185vladi_a_g@abv.bg
вторник: 12.00 - 13.00 четвъртък: 12.30 - 13.30
5ас. инж. Добрин Иванов Сотиров80 29 185dobrin.sotirov@gmail.com
вторник 8:30-10:00 часа четвъртък 11:00-13:00 часа
6ас. Константин Иванов Тасов80 29 183tasov_konstantin@abv.bg
сряда 13:30 - 14:30 ч. , четвъртък 13:30 - 14:30 ч.
7ст. преп. Кирил Георгиев Кирилов80 29 186 
8доц. д-р инж. Георги Агати Тепеделенов - гост преподавател80 29 173george311249@yahoo.com
понеделник от 11:00 до 13:00
9доц. д-р Пламен Николов Ангелов - на хонорар80 29 186plamen1951@mail.ru
10ас. инж. Петър Георгиев Бучков - на хонорар80 29 177 
11ас. инж. Борислав Крумов Милев - на хонорар80 29 179borislavmilev@yahoo.com
понеделник 13:30 - 15:00 ч.
сряда 13:30 - 15:00
12доц. д-р инж. Лъчезар Спасов Хрисчев80 29 170l.hrischev@abv.bg
Вторник 11,30-13,00 - бл.6, к-т 105
13д-р инж. Сотир Стоянов Илиев - на хонорар80 29 183sotir_iliev@abv.bg
сряда от 13:00 до 15:00 часа
14ас. инж. Здравка Иванова Александрова - на хонорар80 29 182z_alex@abv.bg
15доц. д-р инж. Лора Стоилова Рангелова - на хонорар80 29 182rangel_fce@uacg.bg
16гл. ас. Иван Константинов Тасов - на хонорар80 29 183 
17инж. Недко Недков - докторант80 29 173 

Преподавани в катедрата учебни дисциплини

По текущите учебни планове

Здравословни и безопасни условия на труд, 6 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Изпълнение на зидани конструкции, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Икономика на строителството, 7 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Инвестиционна дейност в строителството, 1 сем., 2010, специалност: Управление на инвестиционни проекти
Информационни технологии в строителството - избираема, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Комплексна механизация и автоматизация на строителното производство, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Кофражни системи и скелета, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Кофражни системи и скелета, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Кофражни системи искелета - избираема, 8 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Материали и технологии за довършителни работи, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Микроикономика, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура
Организация на строителството, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Организация на строителството, 9 сем., 2014, специалност: Архитектура
Основи на икономиката, 3 сем., 2014, специалност: Строителен мениджмънт
План за безопасност и здраве на строителен обект, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Правна подготовка на строителния инженер - избираема, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Производствено-техническа база в строителството, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Сградни инсталации, 7 сем., 2014, специалност: Архитектура
Строителен мениджмънт, 8 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строителни машини, 2 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строително законодателство, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строително предприемачество - избираема, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Сухо строителство - избираема, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Технологии за изграждане на сгради и съоръжения, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Технологии за изграждане на транспортни съоръжения, 1 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Технология на довършителните работи, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на изграждане на сложни сгради и съоръжения, 2 сем., 2011, специалност: Строителни конструкции
Технология на инсталационните работи, 2 сем., 2011, специалност: Технология на строителното производство
Технология на строителните процеси, 7 сем., 2014, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на стротелните процеси, 6 сем., 2014, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Технология на стротелните процеси, 8 сем., 2014, специалност: Архитектура

По стари учебни планове

Безопасност и хигиена на труда, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Икономика - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Икономика на строителството, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Икономика на строителството , 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Икономика на строителството, 8 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Инженерни инсталации, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Инженерни инсталации , 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Компютърни системи в организацията и управлението на строителството - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Лека строителна механизация, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Мениджмънт и маркетинг - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Организация на строителството, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Организация на строителството, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Правна и нормативна уредба в строителството, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Производствена база на строителни фирми, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителен мениджмънт , 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали и изолации, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни материали и изолации, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строителни машини, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Строително законодателство, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Строително предприемачество - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Съвременни кофражни системи - избираема, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технически инсталации и системи (учебна практика), 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Технически инсталации и системи в сградите, 3 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Технически инсталации и системи в сградите, 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Технология на довършителните работи, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Технология на строителните процеси, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на строителните процеси , 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Технология на строителството, 10 сем., 2011, специалност: Архитектура
Технология на стротелните процеси, 6 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 1 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 2 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 3 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 4 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 5 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 6 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 7 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физически възпитание и спорт, 8 сем., 2011, специалност: Строителство на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 8 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 1 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 2 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 2 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 3 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт , 4 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 4 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт, 5 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 5 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт , 6 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 6 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт, 7 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт , 7 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт, 8 сем., 2011, специалност: Строителство и архитектура на сгради и съоръжения
Физическо възпитание и спорт, 9 сем., 2011, специалност: Архитектура
Физическо възпитание и спорт , 10 сем., 2011, специалност: Архитектура

 

 

485 0.128