На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Полезна информация Стипендии и награди Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка Съобщения
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Център за информация и кариера Реализация Предложения за работа
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Център за информация и кариера

Център за информация и кариера
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време

Центърът за информация и кариера (ЦИК) към ВСУ “Любен Каравелов” е открит с решение на Академичния съвет, Протокол №22/12.10.2006 г. с подкрепата на Проект Пазар на труда на Американската агенция за международно развитие, Job Tiger и Фондация на бизнеса за образованието, и продължава да разчита на тяхната подкрепа.

Кариерният център е част от обслужващите звена към „Научна дейност и сътрудничество“ на ВСУ и е неизменна част от съвременното образование, като гарантира на студентите, че ВСУ се ангажира не само с обучението им, но и с възможностите за тяхната реализация. Мисията му е да съдейства за комуникация между бизнеса, академичната общност и студентите. Той подпомага студентите в процесите на подбор за стажантски позиции и работни места и в професионалното им ориентиране. Основната му цел е да осъществява връзка между образованието и пазара на труда. В ЦИК работи кариерен консултант,  ресертифициран през февруари 2013 г. по международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF) и член на Асоциацията на кариерните консултанти в България. Центърът за информация и кариера допринася за повишаване качеството на обучение, издигане престижа на ВСУ, задълбочаване на партньорството с бизнеса и привличане на бъдещи студенти.

Презентация на ЦИК - PPSX или PDF
Анализ на анкетни карти на випускници на ВСУ - PDF

За студенти: Какво МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЦИК?

Регистрационен формуляр

За работодатели:

  • Обяви за работа (Формуляр)
  • Информация за конкретни работодатели 
  • Организиране на фирмени представяния и семинари
  • Анкетиране на работодатели (оценка на наши възпитаници, предложения за нови специалности, уч. програми или др.)

 

 

496 0.300