en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Център за информация и кариера Реализация Предложения за работа
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Център за информация и кариера

Център за информация и кариера
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл
Приемно време

Центърът за информация и кариера (ЦИК) към ВСУ “Любен Каравелов” е открит с решение на Академичния съвет, Протокол №22/12.10.2006 г. с подкрепата на Проект Пазар на труда на Американската агенция за международно развитие, Job Tiger и Фондация на бизнеса за образованието, и продължава да разчита на тяхната подкрепа.

Кариерният център е част от обслужващите звена към „Научна дейност и сътрудничество“ на ВСУ и е неизменна част от съвременното образование, като гарантира на студентите, че ВСУ се ангажира не само с обучението им, но и с възможностите за тяхната реализация. Мисията му е да съдейства за комуникация между бизнеса, академичната общност и студентите. Той подпомага студентите в процесите на подбор за стажантски позиции и работни места и в професионалното им ориентиране. Основната му цел е да осъществява връзка между образованието и пазара на труда. В ЦИК работи кариерен консултант,  ресертифициран през февруари 2013 г. по международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF) и член на Асоциацията на кариерните консултанти в България. Центърът за информация и кариера допринася за повишаване качеството на обучение, издигане престижа на ВСУ, задълбочаване на партньорството с бизнеса и привличане на бъдещи студенти.

Презентация на ЦИК - PPSX или PDF
Анализ на анкетни карти на випускници на ВСУ - PDF

За студенти: Какво МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЦИК?

Регистрационен формуляр

За работодатели:

  • Обяви за работа (Формуляр)
  • Информация за конкретни работодатели 
  • Организиране на фирмени представяния и семинари
  • Анкетиране на работодатели (оценка на наши възпитаници, предложения за нови специалности, уч. програми или др.)

 

 

199 0.070