Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Център за информация и кариера Реализация Предложения за работа Стратегии за търсене на стаж и работа
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Център за информация и кариера

Центърът за информация и кариера (ЦИК) към ВСУ “Любен Каравелов” е открит с решение на Академичния съвет, Протокол №22/12.10.2006 г. с подкрепата на Проект Пазар на труда на Американската агенция за международно развитие, Job Tiger и Фондация на бизнеса за образованието, и продължава да разчита на тяхната подкрепа.

Кариерният център е част от обслужващите звена към „Научна дейност и сътрудничество“ на ВСУ и е неизменна част от съвременното образование, като гарантира на студентите, че ВСУ се ангажира не само с обучението им, но и с възможностите за тяхната реализация. Мисията му е да съдейства за комуникация между бизнеса, академичната общност и студентите. Той подпомага студентите в процесите на подбор за стажантски позиции и работни места и в професионалното им ориентиране. Основната му цел е да осъществява връзка между образованието и пазара на труда. В ЦИК работи кариерен консултант,  ресертифициран през февруари 2013 г. по международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF) и член на Асоциацията на кариерните консултанти в България. Центърът за информация и кариера допринася за повишаване качеството на обучение, издигане престижа на ВСУ, задълбочаване на партньорството с бизнеса и привличане на бъдещи студенти.

pdf Анализ на анкетни карти на випускници на ВСУ

За студенти: Какво МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЦИК?

Регистрационен формуляр

За работодатели:

  • Обяви за работа (Формуляр)
  • Информация за конкретни работодатели 
  • Организиране на фирмени представяния и семинари
  • Анкетиране на работодатели (оценка на наши възпитаници, предложения за нови специалности, уч. програми или др.)

 

 

8 0.008

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...