en

Logo

Визия

Строителство

Успех

гр. София 1373, ул. ”Суходолска” N 175, тел.: 02 8029 100, 02 8029 191; vsu@vsu.bg

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

facebook  my.vsu.bg  Поща

Център за информация и кариера

Център за информация и кариера
NoДлъжност, ИмеТелефон
(+359 2)
Имейл

Центърът за информация и кариера (ЦИК) към ВСУ “Любен Каравелов” е открит с решение на Академичния съвет, Протокол №22/12.10.2006 г. с подкрепата на Проект Пазар на труда на Американската агенция за международно развитие, Job Tiger и Фондация на бизнеса за образованието, и продължава да разчита на тяхната подкрепа.

Кариерният център е част от обслужващите звена към „Научна дейност и сътрудничество“ на ВСУ и е неизменна част от съвременното образование, като гарантира на студентите, че ВСУ се ангажира не само с обучението им, но и с възможностите за тяхната реализация. Мисията му е да съдейства за комуникация между бизнеса, академичната общност и студентите. Той подпомага студентите в процесите на подбор за стажантски позиции и работни места и в професионалното им ориентиране. Основната му цел е да осъществява връзка между образованието и пазара на труда. В ЦИК работи кариерен консултант,  ресертифициран през февруари 2013 г. по международната програма Global Career Development Facilitator (GCDF) и член на Асоциацията на кариерните консултанти в България. Центърът за информация и кариера допринася за повишаване качеството на обучение, издигане престижа на ВСУ, задълбочаване на партньорството с бизнеса и привличане на бъдещи студенти.

Презентация на ЦИК - PPSX или PDF
Анализ на анкетни карти на випускници на ВСУ - PDF

За студенти: Какво МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ЦИК?

Регистрационен формуляр

За работодатели:

  • Обяви за работа (Формуляр)
  • Информация за конкретни работодатели 
  • Организиране на фирмени представяния и семинари
  • Анкетиране на работодатели (оценка на наши възпитаници, предложения за нови специалности, уч. програми или др.)

 

Университетски Кариерни Центрове

 

Поддръжка: vsu@vsu.bg

Актуализиране: site@vsu.bg

© 2016 ВСУ "Л. Каравелов". Всички права запазени.

338 0.086