en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

Ден на народните будители!

30 октомври 2014


В историята на България има велики личности и велики дела.  Всяка епоха от съществуването на нашата  страна  е колоритна със събитията  си и духовните си водачи. Просветители, книжовници, революционери и свети будители, родолюбиви българи поддържат националния дух и жива вярата  за добруването на един народ. 

В празничния календар на България  има дата, на която изразяваме почит и признателност към тях Първи ноември - Ден на народните будители. Само в българската история на културата има това звание – будители, а не освободители!

 

Уважаеми колеги,

Ние, които преподаваме, възпитаваме и работим с младите хора, сме призвани да бъдем новите народни будители, новите водачи по пътя на прогреса. Нека се стремим и занапред да даваме на възпитаниците си колкото се може повече от светлината на нашето знание! Нека научим нашите студенти да бъдат уверени в силата, която носи знанието! 
 

Поздравявам всички, служители, преподаватели и студенти на ВСУ с едно от поучителните и днес актуално стихотворение на нашия патрон - големият възрожденски писател и будител Любен Каравелов

Учете се, мои птички

Учете се, мои птички.
пишете, четете,
и своята малка глава
с разум напълнете!

Настанаха веч времена,
в които не може
ни хитрият, ни подлият
светът да излъже,

нито може пък глупецът
да дреме, да спава,
защото днес и сам господ
готово не дава.

Учете се, мои птички,
четете, мислете,
и бързайте по-раничко
да се просветете!

Днеска умът и разумът
светът управляват,
а думите „дано”, „ако”
гладни лягат, стават.

Науката напред крачи,
па раздава злато
и говори: „Умното ще
да бъде богато.”

Учете се, мои птички,
питайте се дружно,
и бог ще ви даде всичко,
щото ви е нужно!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

Доц. д-р инж. Радан Иванов

Ректор на ВСУ „Л. Каравелов“

 

338 3.020

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...