en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

Проект на ВСУ е финалист на международен конкурс в Хонг Конг 2013

 8 юли 2013

Проект с авторски колектив: доц. д-р арх. Людмила Александрова, проф. д-р арх. Янко Александров и студентите инж. арх. Петя Майданова и инж. арх. Цвятко Кирилов от ВСУ, е финалист на международен конкурс в Хонг Конг 2013.

Небостъргачите са неразделна част от архитектурата на пренаселените мегаполиси – Ню Йорк, Хонг Конг, Сингапур и др. Постигането на хармонична жизнена среда, създаваща психичен комфорт за обитаване е тясно свързана с обективните свойства на формата и средствата за естетическата й организация. Иновациите и иновационните технологии са съществен момент, който създават и експлоатационен комфорт на обитаване. Психичният комфорт при контактуване с екстериора и интериора на формата, както и експлоатационния комфорт на обитаване са взаимно свързани величини, които предопределят облика на съвременните мега структури на големите градове и са предпоставка за устойчивото им развитие. Обучението на студенти в проектирането на жизнена среда на обитаване с психичен и експлоатационен комфорт е неразделна част от образователния процес. Включването на проекта във финала на конкурса в Хонг Конг е признание за методиката на преподаване във ВСУ от доц. Александрова и проф. Александров на архитектурна композиция, интегрирана с познания по иновациите и иновационните технологии. Тази интеграция получи висока оценка в Строителния колеж - Рига по време на международния преподавателски обмен, осъществен по програма „Еразмус“ през юни 2013 г.  

Участието в световни конкурси на преподаватели и студенти от ВСУ издига имиджа на училището на международно равнище.

инж. Б. Димитрова, Секретар на Ректор & PR


 

338 0.137

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...