en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

НАГРАДА ЗА СТУДЕНТ ОТ ВСУ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „КОЛЬО ФИЧЕТО”

29 октомври 2013

Дипломната работа на дипломанта от ВСУ „Л. Каравелов” Диман Русев бе отличена на националния конкурс „Кольо Фичето’2013” с грамота за трето място и парична премия. Дипломната работа на тема „Изследване на някои проблеми при проектирането и изпълнението на полимерни подови настилки” е с научно-изследователски характер и е разработена под ръководството на доц. Лъчезар Хрисчев.

Учредител на наградата за най-добър дипломен проект е Научно-технически съюз по строителството в България. Наградите бяха връчени от Председателя на НТССБ - акад. Ячко Иванов и от Управителя на строителна компания „АТ Инженеринг” - инж. Илиян Терзиев на официалното тържество по случай Деня на строителя, организирано от ОП-София на Камарата на строителите в България. 

338 0.173

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...