en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

Успехи на студенти от ВСУ на Националната студентска олимпиада по математика

 4 юни 2014

     На 17.05.2014 г. се проведе състезание по математика,организирано от Съюза на математиците в България. В него участваха студенти от технически специалности, както и такива, изучаващи специалност „математика“. В състезанието достойно се представиха студентите от ВСУ „Любен Каравелов” Антон Гороломов, Деян Христов и Борис Чомов, водени от доц. д-р Веселин Кънчев. Студентът Антон Гороломов се класира на първо място с максимален брой точки.

     На 31.05.2014 г. се проведе Национална студентска олимпиада по математика с международно участие в Созопол, организирана от Министерство на образованието и науката, със съдействието на Съюза на математиците в България и Технически университет - София. В нея отлично се представиха студентите от ВСУ „Любен Каравелов” Антон Гороломов, Деян Христов и Борис Чомов, водени от доц. д-р Веселин Кънчев. В конкуренция със студенти от 14 ВУЗ-а студентът Антон Гороломов спечели златен медал, а Деян Христов –  бронзов медал в група Б (технически специалности).

 
БРАВО НА НАШИТЕ СТУДЕНТИ!
 
От Ръководството


 

338 2.915

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...