bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

News

Студентска мобилност с цел обучение “Еразъм+”

 5 November 2014

Уважаеми студенти и докторанти,

Обявена е процедура за кандидатстване и подбор на студенти и докторанти за участие в Студентска мобилност с цел обучение (“Еразъм+”) през летния семестър на учебната 2014-2015 г. Тази академична година ВСУ има възможност да одобри 12 (!) студента, които ще получат финансова помощ (грант) за периода на обучението си в приемащата институция.
Изборът на студенти ще се осъществи от Постоянна комисия с председател доц. В. Стоянов (зам.-ректор по НД и С), която ще разгледа подадените от вас документи. В приложената обява може да намерите заявление за участие, информация за изискванията, както и описание на необходимите документи. Допълнителна информация за програма “Еразъм+”, необходимите документи и условията за участие може да бъде получена от Сектор „Сътрудничество” (административна сграда на ВСУ, ет. 3, стая 35, всеки работен ден от 9-12 и 12,30-16,30 ч.) или от интернет-страницата на ВСУ /сектор „Сътрудничество”/ програма „Еразъм+”. Помощ може да получите и от факултетните Еразъм-координатори: гл. ас. д-р инж. Веселин Славчев (Строителен факултет) и ас. д-р арх. Ина Семерджиева (Архитектурен факултет). Присъствайте и на „Информационния ден по програма Еразъм+“, който ще се състои на 12-ти ноември (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала на административна сграда на ВСУ.

Приложение I - Описание на проекта
Договори за студентски мобилности за 2014 - 2015
Постер


Н. Йорданова
Сектор “Сътрудничество”

 

352 2.164

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...