en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

Студентска мобилност с цел обучение “Еразъм+”

 5 ноември 2014

Уважаеми студенти и докторанти,

Обявена е процедура за кандидатстване и подбор на студенти и докторанти за участие в Студентска мобилност с цел обучение (“Еразъм+”) през летния семестър на учебната 2014-2015 г. Тази академична година ВСУ има възможност да одобри 12 (!) студента, които ще получат финансова помощ (грант) за периода на обучението си в приемащата институция.
Изборът на студенти ще се осъществи от Постоянна комисия с председател доц. В. Стоянов (зам.-ректор по НД и С), която ще разгледа подадените от вас документи. В приложената обява може да намерите заявление за участие, информация за изискванията, както и описание на необходимите документи. Допълнителна информация за програма “Еразъм+”, необходимите документи и условията за участие може да бъде получена от Сектор „Сътрудничество” (административна сграда на ВСУ, ет. 3, стая 35, всеки работен ден от 9-12 и 12,30-16,30 ч.) или от интернет-страницата на ВСУ /сектор „Сътрудничество”/ програма „Еразъм+”. Помощ може да получите и от факултетните Еразъм-координатори: гл. ас. д-р инж. Веселин Славчев (Строителен факултет) и ас. д-р арх. Ина Семерджиева (Архитектурен факултет). Присъствайте и на „Информационния ден по програма Еразъм+“, който ще се състои на 12-ти ноември (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала на административна сграда на ВСУ.

Приложение I - Описание на проекта
Договори за студентски мобилности за 2014 - 2015
Постер


Н. Йорданова
Сектор “Сътрудничество”

 

337 1.792

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...