bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

News

НАГРАДА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „КОЛЬО ФИЧЕТО”

 6 November 2014

Дипломните работи на дипломантите от ВСУ „Л. Каравелов” инж. Петя Талева и инж. Албена Йорданова бяха отличени на националния конкурс „Кольо Фичето" 2014 - Най-добър дипломен проект на абсолвент "строителен инженер”.

На първо място в конкурса бе класирана дипломната работа на инж. Петя Талева за придобиване на степен "магистър" на тема "Конструктивно изследване на съществуващ стоманобетонов резервоар и проектиране на възстановяване и усилване на съоръжението". Дипломната работа е разработена към катедра "Строителни конструкции" с дипломен ръководител гл. ас. инж. Станислав Рачев и консултант доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев.

На второ място в конкурса бе класирана дипломната работа на инж. Албена Йорданова за придобиване на степен "бакалавър" на тема "Проучване на съвременните топлоизолационни комбинирани системи и технологически решения при изпълнението". Дипломната работа е с научно-изследователски характер и е разработена към катедра "Технология и мениджмънт на строителството" под ръководството на доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев.

Учредител на наградата за най-добър дипломен проект е Научно-технически съюз по строителството в България. Наградите бяха връчени от зам.-председателя на НТССБ - доц. д-р инж. Иван Павлов на официално тържество по случай Деня на строителя, организирано от ОП-София на Камара на строителите в България.

ЧЕСТИТО! ПОЖЕЛАВАМЕ МНОГО БЪДЕЩИ УСПЕХИ!!!

от Ръководството


 

353 0.952

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...