en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

НАГРАДА ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „КОЛЬО ФИЧЕТО”

 6 ноември 2014

Дипломните работи на дипломантите от ВСУ „Л. Каравелов” инж. Петя Талева и инж. Албена Йорданова бяха отличени на националния конкурс „Кольо Фичето" 2014 - Най-добър дипломен проект на абсолвент "строителен инженер”.

На първо място в конкурса бе класирана дипломната работа на инж. Петя Талева за придобиване на степен "магистър" на тема "Конструктивно изследване на съществуващ стоманобетонов резервоар и проектиране на възстановяване и усилване на съоръжението". Дипломната работа е разработена към катедра "Строителни конструкции" с дипломен ръководител гл. ас. инж. Станислав Рачев и консултант доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев.

На второ място в конкурса бе класирана дипломната работа на инж. Албена Йорданова за придобиване на степен "бакалавър" на тема "Проучване на съвременните топлоизолационни комбинирани системи и технологически решения при изпълнението". Дипломната работа е с научно-изследователски характер и е разработена към катедра "Технология и мениджмънт на строителството" под ръководството на доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев.

Учредител на наградата за най-добър дипломен проект е Научно-технически съюз по строителството в България. Наградите бяха връчени от зам.-председателя на НТССБ - доц. д-р инж. Иван Павлов на официално тържество по случай Деня на строителя, организирано от ОП-София на Камара на строителите в България.

ЧЕСТИТО! ПОЖЕЛАВАМЕ МНОГО БЪДЕЩИ УСПЕХИ!!!

от Ръководството


 

338 3.461

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...