bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

News

Конкурси за отпускане на стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2015-2016 година

25 November 2014

Уважаеми студенти, докторанти и преподаватели,

Министерство на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2015-2016 година. От стипендиите могат да се възползват:

  •          студенти за частичен срок на обучение в чуждестранни университети;
  •          студенти за пълен срок на обучение в чуждестранни университети;
  •          студенти за летни езикови курсове и семинари;
  •      преподаватели, изследователи и докторанти за следдипломно обучение специализация, обмяна на опит, провеждане на научни изследвания, четене на лекции и др. в чуждестранни университети и научни организации.

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите:

  •          степен на мотивация;
  •          информираност за обучението в страната;
  •          комуникативност;
  •          качество на документите;
  •          бъдеща реализация.

Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса, като за различните стипендиите са в различни дати.

Изисквания към кандидатите и документите за кандидатстване може да намерите тук или в неговата разпечатка, намираща се до стая 35 на административната сграда на ВСУ.

Н. Йорданова
Завеждащ отдел „Международно сътрудничество“

 

352 0.721

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...