en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

Конкурси за отпускане на стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2015-2016 година

25 ноември 2014

Уважаеми студенти, докторанти и преподаватели,

Министерство на образованието и науката обявява конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за академичната 2015-2016 година. От стипендиите могат да се възползват:

  •          студенти за частичен срок на обучение в чуждестранни университети;
  •          студенти за пълен срок на обучение в чуждестранни университети;
  •          студенти за летни езикови курсове и семинари;
  •      преподаватели, изследователи и докторанти за следдипломно обучение специализация, обмяна на опит, провеждане на научни изследвания, четене на лекции и др. в чуждестранни университети и научни организации.

Подборът на кандидатите се извършва след събеседване с всеки участник в съответния конкурс въз основа на критериите:

  •          степен на мотивация;
  •          информираност за обучението в страната;
  •          комуникативност;
  •          качество на документите;
  •          бъдеща реализация.

Резултатите се обявяват веднага след приключване на конкурса, като за различните стипендиите са в различни дати.

Изисквания към кандидатите и документите за кандидатстване може да намерите тук или в неговата разпечатка, намираща се до стая 35 на административната сграда на ВСУ.

Н. Йорданова
Завеждащ отдел „Международно сътрудничество“

 

337 0.322

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...