На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

Civil Engineering Convention - CivilCon’2017, 2-4 March 2017, Istanbul

12 януари 2017

Civil Engineering Convention - CivilCon’2017, 2-4 March 2017, Istanbul

Invitation for Students

The Civil Engineering Student Society, founded at the Civil Engineering Faculty of the Istanbul Technical University, is organizing its annual Civil Engineering Convention - CivilCon’17.

CivilCon’17 will provide students participating in the event many opportunities for listening presentations delivered by successful engineers and businessmen from major companies of construction sector, to find jobs / internships, to join various workshops and competitions, technical tours and social activities together with participants from Turkey and from all around the world.

Further information about CivilCon 2017 can be found on this website:

civilcon.itumhk.com/

CivilCon’17 will take place on 28 February & 1-2-3-4 March 2017 (5 nights 6 days) in Istanbul. For CivilCon’17, the quota for international participants is 50 people and the participation fee depends on which group your country is in. Participation fee includes seminars, technical tours, workshops, transportation during the organization, accommodation, meals and social activities.

Information about application is available on this page:

http://en.civilcon.itumhk.com/civilcon17-application-form-for-foreign-student/

Deadline for application is January 12, 2017!

 

 

 

343 0.158