en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне Начална страница За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

Новини

Защита на дисертационен труд в Архитектурния факултет

22 февруари 2017

 

На  06.02.2017 г. в Архитектурен факултет на ВСУ “Л. Каравелов“  л. арх. Цветелина Николова Йорданова
защити успешно  Дисертационен труд на тема:

"Ландшафтно устройствени, композиционни и дендрологични особености на дворцовите паркове в България (сравняването им с аналози в Крим)"

Честито на първия докторант защитил  образователна и научна степен „доктор“ в Архитектурния факултет.

 

 

218 0.747