Прием 2019 - 2020

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2019-2020 Правилник за прием Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

Представяне на книгата "Къщите говорят" във ВСУ

11 май 2017

На 10 май в Аулата на ВСУ на среща-беседа беше представена  книгата  „Къщите говорят”, с участието на двамата автори.

Едно от най-търсените луксозни издания на книжния пазар тази пролет е своебразна богато илюстрирана енциклопедия, събрала близо 300 образци на европейската следосвобожденска архитектура в  София и още 10 града на България, който „разказват” историите на тяхното построяване, съхраняване и съдба, за чиято автентичност свидетелства респектиращият обем от ползвани източници, изброени в края на книгата.

По къщите ще ги познаете, парафразира в предговора си авторката на текста, журналистката Мариана Екимова-Мелнишка, библейската максима за делата на човека, приложена в случая към първите стопани на сградите. А авторът на снимките, доц. Александър Геров, доказва убеждението си, че архитектурата  е най-краткият български път до Европа, като е уловил стотиците образци на сецесион, класицизъм и барок в най-благоприятната им светлина и най-подходящ ракурс. Под пластовете архитектурни стилове се разкриват безчет мозайки от човешки съдби и драми.

Няколко от описаните сгради са изчезнали за четирите години, през които екипът неотклонно е следвал маршрута си покрай къщите на „строителите на съвременна България”; много други се рушат от безхаберие или алчност, така че книгата може след време да се окаже Мемориал на паметници на архитектурата.  Като непотърсени Пепеляшки след отдавнашни балове – с избодени прозорци, ронещи се мазилки и зейнали врати...

Не са малко и къщите-късметлийки, поддържани днес от банки, посолства и организации с чувство на отговорност. Те няма да минат под тревожното заглавие „Сбогом, мои красавици!” на един от очерците за застрашени къщи в София, който събра някорлко десетки хиляди разтревожени читатели, когато очерците-„къщописи” се появяваха най-напред ежемесечно в притурката „Лайт” на седмичника „Капитал”.

Снимки от събитието.

 

338 1.152

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...