На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

Информация за ДП НКЖИ

15 февруари 2018

лого

На 19 февруари, понеделник, от 10 часа, в лекционна зала 1, 2 ет., административна сграда на ВСУ "Любен каравелов", ще се проведе презентация на ДП НКЖИ.

Канят се всички преподаватели, служители и студенти от ВСУ да присъстват на презентацията.

ДП НКЖИ е управител на железопътната инфраструктура в РБългария. Експлоатационната си дейност осъществява чрез следните структури: поделение „Железен път и съоръжения”, поделение „Управление движението на влаковете и капацитета”, поделение „Електроразпределение” и поделение „Сигнализация и телекомуникации”. Компанията е бенефициент по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 и по Механизъм за свързване на Европа за реализация на проекти по жп инфраструктурата.

ДП НКЖИ предлага:

 1. Успешно стартиране на кариерата чрез:
 • Стажантска програма за студенти;
 • Програма за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти;
 • Стипендиантска програма за студентите;
 • Участие по проект „Студентски практики”;
 1. Кариерно развитие като:
 • Инженер жп строителство;
 • Техник транспортно строителство;
 • Ръководител движение;
 • Технолог жп транспорт;
 • Техник, електрически машини и апарати;
 • Инженер, електрически подсистеми;
 • Инженер автоматизация;
 • Инженер телекомуникация;
 • Инженер контрол строителство железен път съоръжения и сгради;
 • Инженер строителство на сгради и съоръжения;
 • Експерт сгради и съоръжения.
 1. Възможности за обучение и развитие;
 2. Сигурност на трудовите правоотношения;
 3. Перспектива за успешна професионална реализация;
 4. Социален пакет за всеки наш служител.

 

343 0.216