Приемът продължава!
За информация: тел. 02/ 8029 161 и 02/ 8029 157

На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Обществени комуникации Контакти Карта на сайта

 

Новини

Студенти от ВСУ, отличени в конкурса Saint-Gobain "Мулти-Комфортна Къща"

 3 април 2018

На 29-ти март, 2018 г. в х-л "Парк хотел Москва", гр. София се проведе националния финал на 14-ия международен студентски конкурс Saint-Gobain "Мулти-Комфортна Къща". Задачата на 14-тото издание е на тема:

Създаване на жилищна среда в рамките на мултикултурна зона “Културно селище Дубай”.

Участниците трябваше да създадат устойчива архитектура, интегрирана в градското пространство и отговаряща на критериите на Сен-Гобен за Мулти-Комфорт, взимайки под внимание климатичния и регионалния културен контекст.

Архитектурният конкурс цели да създаде нов жизнен импулс в развитието на градската тъкан и да се впише хармонично в средата, взимайки под внимание социалните и икономически аспекти. Създаването на пространствени решения за заобикалящата градска среда е част от заданието и цели проектното архитектурно предложение да се впише хармонично в контекста.

В националното ниво взеха участие два отбора от ВСУ “Любен Каравелов”.

Студентите Кристина Димитрова и Кристиан Савов, взеха почитното III място.

Основната задача на конкурса бе да се създадат жилищни структури с около 242 апартамента, които да бъдат използвани основно от артисти. Терена е помещавал бивша корабостроителница, която е изработвала традиционните за местноста лодки Дау (dhow). От там тръгва и основната идея на отличения отбор от ВСУ "Любен Каравелов", който решава да запази паметта на средата като ги пресъздаде в силуета на сградите. Освен основните сгради за по-голям комфорт в горещата среда, студентите покриват терена с покривало от стоманобетонна черупка, наподобаваща на пясъчни дюни - друг характерен елемент за Дубай. Така те предлагат комфортна климатизирана среда на посетителите. Освен основните обществени функции (ресторант, магазини,  арт работилници и др.), главно място заемат хибридни мултифункционални пространства за правене и излагане на всякакъв вид изкуство.
 Още снимки във Facebook

 

337 0.268