bg
facebook my.vsu.bg webmail 

University of Structural Engineering & Architecture
(VSU) "Lyuben Karavelov" - Sofia

About VSU Mission and Vision Accreditation Key Data & Contacts Short History Structure Faculties and Departments Service Units Annual raports Application of the law for the development of academic staff Regulations Buyer profile Location & Resources
Programmes and Courses Bachelor Programmes Master Programmes PhD Studies Vocational Training Center Scholarships Tuition Fees
Students Academic Calendar Time-table of classes Consultation hours Schedule For Examinations Training Materials Tuition fees Scholarships & Awards Student Mobility Student Council Campus of VSU Sports & Recreation
Admissions Programmes and Courses Admission for current year How and When to Apply Useful Information Training for Admission Education Consultants Admission to Master programs PhD self-studying Models of Drawing examinations Контакти
International Activity Partner Associations Documentation ECTS ERASMUS+ Programme Documents and Forms
Research and Development Sector International Conference of VSU Research Plan Announced Competitions Current Projects Completed Projects Current Projects Upcoming conferences Scientific Seminar Books Consultation Activity Where to publish?
Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Contacts Phone/e-mail Book
Close Public Communications Events News Media and VSU Social Media and Links Picture galleries Alumni Center for Information and Career
Close About VSU Education Students Admissions International Activity Research Public Communications Contacts Site Map Лични данни

 

News

Комуникационна стратегия на ВСУ

13 September 2018

На 12.09.2018 г. проф. д-р Александър Илиев представи пред разширения Ректорски съвет на ВСУ "Любен Каравелов" комуникационна стратегия. Основен акцент беше поставен върху създаването на атрактивна и съвременна реклама, която ВСУ да използва в кампаниите си за набиране на нови качествени кандидати. Бяха предложени съвместни действия със студенти от НАТФИЗ, ПУ "Паисий Хилендарски" и детска професионална театрална формация от Русе, които да представят специалностите на ВСУ по артистичен и харизматичен начин. Преподавателите от ВСУ допълниха идеята с няколко интересни предложения. Реши се комуникационната стратегия да бъде детайлно разгледана по факултети, обсъдена, допълнена и приведена в действие със съответните отговорници и срокове. Реши се също да бъде актуализиран анализа на приема на студенти от създаването на ВСУ до днес, за да могат да бъдат отчетени и анализирани тенденциите в приема, както и да бъдат възстановени контактите със завършилите студенти на ВСУ "Любен Каравелов" през годините.

 

356 0.496

 

Прием във ВСУ 2019

Запишете се сега!

Онлайн

Календарен график

Специалности

Ако имате въпроси...