На 18 октомври 2018 г. ВСУ "Любен Каравелов" навършва 80 години от своето създаване.

en
facebook my.vsu.bg webmail 

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

За ВСУ Мисия и визия Акредитация Визитна картичка История Структура и управление Основни звена - Факултети Обслужващи звена Годишни доклади Развитие на академичния състав Политики и документи Профил на купувача Местоположение на ВСУ
Обучение Бакалавърски програми Магистърски програми Докторски програми Център за професионално обучение Стипендии и кредити Такси за обучение
Студенти Академичен календар Разпис на учебните занятия Приемно време на преподавателите Графици за изпити Учебни материали Такси за обучение Стипендии и кредити Студентска мобилност Студентски съвет Кампус на ВСУ Спорт и почивка
Кандидатстване Специалности Прием 2018 Кандидатстудентски справочник Важна информация Подготовка за кандидатстване Бюра за кандидатстване и информация Магистърски програми Докторанти на самостоятелна подготовка Макети от изпити по рисуване Контакти
Международна дейност Партньорски организации Документация по ECTS Програма ЕРАЗЪМ+ Документи и формуляри
Научноизследователски сектор Международна научна конференция Научен план Обявени конкурси Текущи проекти Архив на научни проекти Регистър на научната дейност Научни конференции Научен семинар Книги на ВСУ Консултантска дейност Къде да публикуваме?
Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Контакти Телефонен/имейл указател
Затваряне Обществени комуникации Събития Новини Медиите и ВСУ Социални медии и връзки Галерии със снимки Възпитаници Център за информация и кариера
Затваряне За ВСУ Обучение Студенти Кандидатстване Международна дейност Научна дейност Комуникации Контакти Карта на сайта Лични данни

 

Новини

Комуникационна стратегия на ВСУ

13 септември 2018

На 12.09.2018 г. проф. д-р Александър Илиев представи пред разширения Ректорски съвет на ВСУ "Любен Каравелов" комуникационна стратегия. Основен акцент беше поставен върху създаването на атрактивна и съвременна реклама, която ВСУ да използва в кампаниите си за набиране на нови качествени кандидати. Бяха предложени съвместни действия със студенти от НАТФИЗ, ПУ "Паисий Хилендарски" и детска професионална театрална формация от Русе, които да представят специалностите на ВСУ по артистичен и харизматичен начин. Преподавателите от ВСУ допълниха идеята с няколко интересни предложения. Реши се комуникационната стратегия да бъде детайлно разгледана по факултети, обсъдена, допълнена и приведена в действие със съответните отговорници и срокове. Реши се също да бъде актуализиран анализа на приема на студенти от създаването на ВСУ до днес, за да могат да бъдат отчетени и анализирани тенденциите в приема, както и да бъдат възстановени контактите със завършилите студенти на ВСУ "Любен Каравелов" през годините.

 

343 0.308