Уважаеми преподаватели, служители и студенти,
Скъпи колеги,

На 7 и 8 юни 2012 г. Висшето строително училище ще проведе XII международна научна конференция ВСУ’ 2012.

За ръководството и академичната общност на ВСУ „Л. Каравелов” е удоволствие да поканим на нашия авторитетен международен научен форум всички колеги от висши училища, Българска академия на науките, различни институции и фирми у нас и в чужбина, които да вземат участие.

Бихме желали конференцията на ВСУ да стане своеобразна среща, на която всеки участник да представи по най-добрия начин своите научни постижения и да се осъществят дискусии и разговори, които са ползотворни както за участниците, така и за обществото, с което ще допринесем за издигане на по-високо ниво престижа на учените в България, а също и възнаграждението за техния труд.

Пожелавам успешна работа на конференцията!

доц. д-р инж. Георги Годинячки
Ректор на ВСУ "Л. КАРАВЕЛОВ"

 

Снимки от конференцията