"Въведение на пресвета Богородица " Гробищна църква на Рилския манастир

Църква "Въведение на пресвета Богородица".
Гробищна църква на Рилския манастир, разположена на юг от него.
Изградена на три етапа. Първият строителен етап обхваща строежа на двуетажна църква-костница. Долният етаж представлява правоъгълно помещение, в което се съхраняват костите на монасите, горният етаж е еднокорабна църква с една апсида, слабо издадена извън източния зид, обширна олтарна част с пет ниши в стените и правоъгълен издължен наос,
до който вероятно се е стигало по външна стълба. Подът на църквата е с каменни плочи.
Иконостасът е дърворезбен и датира от ХVІІІ или началото на ХІХ в.
Стените на двуетажната църква са масивни, каменни. Двете помещения са с полуцилиндрични каменни сводове.
Точната дата на строежа е трудно да бъде установена, но вероятно е преди средата на ХVІІІ в.
Църквата е изписана в 1795 г., като ктитор е бил самоковският митрополит Филотей,
а майсторът на стенописите има школовка, получена в Атон.
През втория етап на строителство към втория етаж на църквата от запад е прибавена също двуетажна сграда, която в долния етаж е с масивни зидове, а в горния с паянтови. Така пред входа на църквата и костницата се образуват дълбоки преддверия, а встрани от тях има по две
жилищни помещения с изградени камини. Тази част на строежа датира от края на ХVІІІ или началото на ХІХ в.
През третия етап от запад пред монашеските килии е изградена двуетажна галерия, която се е свързвала с галерията, опасваща целия двор и жилищната сграда, разположена в западната му част.

Архитектурно заснемане М. Коева и В.Бангиев.

Литература: 359, 369, 462, 493,720,744,745.

А. План на костницата
Б. План на втория етаж
В. Надлъжен разрез
Г. Иконостас
Д. Напречен разрез
Е. Западна фасада
Ж. Източна фасада
З. Южна фасада