"Св. Евангелист Лука" в скита "Св. Лука" на Рилския манастир

Църква Св. Евангелист Лука" в скита "Св. Лука" на Рилския манастир.
Построена е в края на ХVІІІ в. на мястото на първоначалния параклис, издигнат в памет на племенника на Св. Иоан Рилски.
Сградата е еднокорабна, едноапсидна с обширен притвор, включен в общия обем. Тя е двуетажна, като под същинската църква има помещение с огнище и обширна зазидана част, чиято западна стена е със средновековен градеж. Може да се предполага, че това са останки
от първоначалния параклис "Св.Лука".
Градежът на църквата и приземието е каменен масивен, като и двата етажа са засводени.
Наосът на самата църква, която е разположена в горния етаж, е удължен, олтарната част е дълбока. На източната и северната стени има няколко полукръгли и правоъгълни ниши.
Апсидата е полукръгла и тристранна отвън. Подът е покрит с големи каменни плочи.
Иконостасът, който сега се намира в НИМ, е дърворезбен, позлатен и богато изписан. Той датира от ХVІІІ в.
Осветлението на църквата и притвора е само от юг. Северната стена към двора на скита е без отвори.
Наосът и притворът са изписани през 1799 г. по време на игумена Герасим, като ктитор е бил йеромонах Игнатий (Иван Калпакчи от Стара Загора). Стенописите в апсидата са от Тома Вишанов, а в наоса и притвора от зографи от Самоковската школа. В 1864 г. от
западната страна на църквата е пристроено обширно преддверие, което я е свързало с училището, издигнато от Неофит Рилски.
В двора на скита на по-високо издигната тераса е построена още една еднокорабна,
едноапсидна църква с открито преддверие, посветена на "Покров Богородичен". В основите и, които са вероятно от ХІ в., има свещен извор аязмо. Майстори на църквата са Михаил и Радоица от с. Рила, стенописите са от 1811 г. и са дело на зографи от Банската школа с
участие на Тома Вишанов.

Архитектурно заснемане М. Коева, В. Бангиев, Е. Генова, Е. Попова.

Литература: 245, 359,462,493,720,723,744,745.

А. План на църквата
Б. План на приземния етаж
В. Надлъжен разрез
Г. Напречен разрез
Д. Южна фасада
Е. Северна фасада
Ж. Напречен разрез през преддверието
И. Иконостас
З. Източна фасада