ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" - СОФИЯ

гр. София 1373, ул. “Суходолска” № 175
Телефони: 80 29 100, 802 91 91
Факс: 80 29 101
E-mail: vsu@vsu.bg
WEB - адрес: www.vsu.bg
   
Как да върнете начислените си данъци от чужбина?

Българите винаги са намирали начин да работят извън родината си. Нуждата от повече доходи и притегателната сила на по-високия чуждестранен стандарт не са намалели, още повече, че от тази година гражданите на република България вече могат свободно да си търсят работа в Европейския съюз. Най-гъсто населени от наши сънародници държави са Великобритания, Германия и САЩ. Въпреки, че всяка страна предлага различна трудова заетост, най-атрактивни са припечелванията в чужда валута. Когато работим законно в чужбина, трябва да имаме предвид, че работодателите изплащат данъците авансово, като сумата в 98% от случаите е повече от нужната. Всяко лице, работещо законно в чужда страна, има право да възстанови този надвнесен данък. По-надолу ще намерите нашите предложения за това как трябва да съберете и подготвите пълния комплект документи за целта.


Великобритания

Данъчната година във Великобритания започва на 6 април и завършва на 5 април следващата година. Струва си да запомните тези дати, ако ще подавате данъчна декларация. Нужния документ за уреждане на данъците в Англия е формулярP45 и/или P60 и се изпраща в данъчната служба от работодателя при прекратяването на трудовия договор или в края на данъчната година. Ако не разполагате с тези документи, можете да опитате да ги възстановите сами или с помощта на фирма, специализирана в областта на данъчното счетоводство. Добре е да притежавате фишове от заплати, служебни бележки или точен адрес на фирмата, в която сте работили.

Важен момент при уреждането на данъците във Великобритания е т.нар. самоназначаване (self-employment), при което сте със статут на самостоятелно заето лице. Хората, които са самостоятелно заети или работят в страните от ОНД (Общността на независимите държави) трябва да подготвят данъчна декларация за самоосигуряване. Крайният срок за подаване на такава декларация в хартиен вариант изтича на 31 октомври, а в електронен вид на 31 януари. Неспазването на зададените срокове се наказва с глоба. За повече информация, моля, посетете http://www.rttax.com/bg/uk/


Германия

Процедурата по връщане на данъци в Германия е възможна от 1 януари до края на данъчната година – 31 декември. Трябва единствено да подготвите нужните документи, които включват: удостоверение за данъчно облагане върху заплатата и свидетелство за работа/държави от ЕС (Европейски съюз)/ЕИП (Европейско икономическо пространство). Удостоверението се получава от вашия работодател. Възможно е да възстановите данъците си и без наличен такъв документ, на база извлеченията от последните три фиша. Германската данъчна служба изисква също да декларирате получаваните в България доходи. Този документ трябва да има европейски печат на сертифицираните държави от ЕС/ЕИП. За да се сдобиете с него, обърнете се към българските данъчни органи. С описаните по-горе документи можете да подготвите данъчната си декларация и да я изпратите до чуждестранната данъчна служба. Ако не сте сигурни какви документи трябва да набавите, проверете в сайта http://www.rttax.com/bg/germany/


САЩ

Също както в България и Германия, данъчната година в Щатите започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Най-често връщаните данъци са т.нар федерални и щатски. За да стартирате успешно процедурата по тяхното връщане ще са ви необходими следните документи: последния фиш от получена заплата или формулярите W-2 от всички работодатели, копие на социално-осигурителната ви карта (Social Security Card) и копие от визата.

Фишът или още чекът се състои от две части: чек и раздел. В раздела е предоставена информация за приходите на служителя и данъците, заплатени от работодателя. Тези данни са от съществено значение за възстановяване на данъка.

Формуляр W-2е основния документ, необходим за връщане на данъка, тъй като на него се намира пълната информация за приходите и заплатените данъци. Съгласно американското законодателство, работодателят трябва да попълни и да изпрати формуляр W-2 през месец януари.

Не се тревожете ако нямате социално-осигурителна карта (Social Security Card). Това не значи, че нямате издаден социално-осигурителен номер и по всяка вероятност той е написан на някои от останалите ви документи.

Имате възможност да кандидатствате за възстановяване на данъците си дори и ако не притежавате целия набор от документи, като се свържете със специализирана посредническа фирма, която да ги издири и попълни вместо вас. Повече подробности относно останалите видовете данъци и процедури можете да прочетете на http://www.rttax.com/bg/usa/


home
print Печат