14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Покана за участие

Prof. Partov

Скъпи приятели и колеги,

От името на Организационния комитет и от свое име най-любезно ви каня да участвате в 14-та международна конференция ВСУ'2014, която ще се проведе на 5 и 6 юни 2014 г. в София.

Конференцията се фокусира върху приложението на природните науки в строителството, архитектурата като приложно изкуство, опазването на световното архитектурно наследство и иновациите в архитектурното и строителното образование. Строителното инженерство и транспортното строителство са представени с всички свои направления - геотехника, геодезия, строителни конструкции, технология и механизация, организация и икономика. Акцент в научната проява са темите за енергийна ефективност, устойчиво развитие в строителството, екоинженеринг и екологична сигурност.

Конференцията си поставя целта да събере учени, работещи в областта на архитектурата, строителството и близките до тях области, като всички участници ще имат възможност да демонстрират своите иновативни идеи, научни резултати и практически достижения чрез пленарни лекции, презентации, постери и дискусии.

Надяваме се, че ще приемете тази покана за участие. Очакваме ви на ВСУ‘2014 в София.

проф. д-р инж. Дончо Партов
Ръководител катедра „Механика и математика“
Председател на Организационния комитет на ВСУ‘2014
Висше строително училище
„Любен Каравелов“, София

 

Изтегляне на pdf файл