14-та Мeждународна конференция
5-6 юни 2014
София
Logo
 
ВСУ`2014


Уважаеми участници във ВСУ‘2014,
Сборникът с доклади на конференцията се състои от четири тома. Запознайте се и окончателната Програма и ако има проблеми с презентирането на Вашия доклад, молим да се свържете с Организационния комитет на ВСУ‘2014
01.06.2014

CD1

CD-cover

Важни дати

Важните дати за подаване на заявка за участие, представяне на информация за резюмето и пълен текст на доклада са както следва:

17 март 2014 г. - Изпращане на заявка за участие и резюме на доклад

24 март 2014 г. - Потвърждение на заявката и за прието резюме

28 април 2014 г. - Изпращане на пълния текст на доклада и плащане на таксата за участие

Моля, спазвайте сроковете. Тяхното неспазване може да доведе до невключване на вашия доклад в сборника с доклади на конференцията.

Препоръчваме да изпращате вашите резюмета и пълния текст на доклада преди горепосочените дати за да има време да се отстранят всякакви непредвидени обстоятелства или технически проблеми.

Имайте предвид, че докладите ще бъдат рецензирани от член на Научния комитет на ВСУ‘2014. При необходимост от евентуални корекции ще бъдете уведомени своевременно.